ARCHIV AKTUALIT

Nabídka zaměstnání /17. 2. 2020/

ÚNMZ vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení stavebních výrobků a technických zařízení.

Environmentální seminář - vodní hospodářství a ekodesign /25. 7. 2019/

Česká agentura pro standardizaci pořádá dne 9.9.2019 seminář Environmentální seminář - vodní hospodářství a ekodesign.

Vyhlášení nového ročníku národních cen kvality ČR a CSR pro 2019 /6. 6. 2019/

Dne 30. dubna 2019 předseda Rady kvality České republiky oficiálně vyhlásil nový ročník soutěží o získání ocenění v programech vyhlašovaných Radou kvality ČR, která pracuje v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cena a čestné uznání Vladimíra Lista 2019 /6. 6. 2019/

Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno..

Cena Lista - studentská soutěž /26. 4. 2019/

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 4. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace.

Sponzorovaný přístup /19. 2. 2019/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil prostřednictvím České agentury pro standardizaci české technické normy o elektronické fakturaci

Nabídka zaměstnání ČAS /1. 3. 2018/

Česká agentura pro standardizaci hledá nové zaměstnance.

Nabídka zaměstnání /15. 1. 2018/

ÚNMZ vyhlašuje výběrové řízení na pozici dle služebního zákona.

Vznik České agentury pro standardizaci /15. 12. 2017/

Vážení, dovolujeme si Vás informovat , že s účinností od 1.10.2017 byla na základě ust. § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, založena Česká agentura pro standardizaci (dále jen „ČAS“) jako státní příspěvková organizace.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně /9. 10. 2017/

Navštivte naši prezentaci v rámci společného stánku MPO na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 9.10. do 12.10. 2017, v pavilonu P, číslo stánku 90.

Světový den technické normalizace a Cena Vladimíra Lista 2017 /18. 9. 2017/

Dne 19.10.2017 od 10:00 proběhnou v Kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT oslavy Světového dne technické normalizace.

Zákon č. 265/2017 Sb. /21. 8. 2017/

Novela zákona č. 90/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb.

Výpadek dostupnosti www /26. 10. 2016/

Vážení zákazníci, návštěvníci webových stránek ÚNMZ.

Světový den technické normalizace a Cena Vladimíra Lista 2016 /21. 10. 2016/

Dne 20.10.2016 od 10:00 proběhly v Kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT oslavy Světového dne technické normalizace spojené s předáním Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista 2016.

Zpráva o činnosti za rok 2015 /21. 7. 2016/

ÚNMZ se prezentuje novou podobou Zprávy o činnosti.

Pozvánka na seminář ČSTN /6. 6. 2016/

Novinky v technické praxi

Nabídka zaměstnání /1. 6. 2016/

ÚNMZ vyhlašuje výběrové řízení.

Informace o jmenování předsedy služebního Úřadu /16. 5. 2016/

Informace o jmenování předsedy služebního Úřadu.

Internetový obchod pro prodej tištěných ČSN a inovace systému jejich distribuce /23. 4. 2016/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“) vychází vstříc požadavkům svých zákazníků na širší dostupnost českých technických norem a od 15.3.2016 provozuje vlastní internetový obchod pro prodej tištěných ČSN a TNI.

Nabídka zaměstnání /8. 4. 2016/

ÚNMZ vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného rady - interního auditora.

Názvosloví ITS / ITS Terminology (www.ITSterminology.org) /5. 4. 2016/

Centrum technické normalizace SILMOS s.r.o. ve spolupráci s TNK 136 Dopravní telematika vypracovalo v rámci projektu STANDARD slovník Názvosloví ITS / ITS Terminology – hypertextovou online databázi termínů a zkratek z oboru inteligentních dopravních systémů v českém a anglickém jazyce.

Výběrová řízení /1. 3. 2016/

ÚNMZ vyhlašuje výběrová řízení na služební místa.

Nabídka zaměstnání /24. 2. 2016/

ÚNMZ vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky do oddělení EU a mezinárodní spolupráce.

Nabídka zaměstnání /1. 2. 2016/

ÚNMZ vyhlašuje výběrové řízení na pozice odborných radů.

Veřejná výzva k podávání návrhů úkolů pro řešení v rámci “Plánu standardizace - Programu rozvoje technické normalizace“ (PRTN) pro rok 2016 /21. 1. 2016/

Odbor technické normalizace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů úkolů PRTN.

Veřejná výzva k podávání návrhů projektů pro naplňování “Strategické vize pro evropské normy“ /21. 1. 2016/

Vážení, Evropská komise zveřejnila dne 1. června 2011 dokument Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru „Strategická vize pro evropské normy - další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020 (dále jen „Strategická vize“).

Nabídka zaměstnání /17. 12. 2015/

ÚNMZ vyhlašuje výběrové řízení na následující pozice:

Informace k vydání ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 /25. 11. 2015/

Připravuje se vydání „ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky“ a „ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“.

Světový den technické normalizace a Cena Vladimíra Lista 2015 /3. 11. 2015/

Období podzimu a následného předvánočního času s sebou již tradičně přináší dvě významné události české technické normalizace – Světový den technické normalizace a slavnostní předávání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista.

Pozvánka na odborný seminář /27. 10. 2015/

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. pořádá pod záštitou Ministerstva Průmyslu a obchodu ČR odborný seminář určený pro výrobce a dodavatele stavebních výrobků, stavební podnikatele - zhotovitele staveb a dodavatele stavebních výrobků:

Nabídka zaměstnání /13. 10. 2015/

ÚNMZ informuje o vyhlášení výběrového řízení.

Oslavy Světového dne technické normalizace spojené s předáním Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista 2015 /7. 10. 2015/

Tuto akci ÚNMZ letos pořádá dne 22. října 2015 na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 2077/7, Praha 6-Dejvice v posluchárně D-1122.

Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE-16. 9. 2015 /7. 8. 2015/

Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář pro odbornou veřejnost, v němž budou zástupci Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Ministerstva průmyslu a obchodu, PAVUS, a.s. a TZÚS Praha, s.p., informovat o zkušenostech z implementace, současném stavu i předpokládaném vývoji v nařízení CPR.

13. zasedání poradní skupiny MARS v červnu 2015 v Praze /12. 5. 2015/

Výroční zasedání poradní skupiny odborníků pro dozor nad trhem MARS (Advisory Group on Market Surveillance) se letos uskuteční ve dnech 24. a 25. června v Praze.

Výsledky 75. zasedání Výkonného výboru EHK OSN /18. 3. 2015/

Výkonný výbor EHK OSN během svého 75. zasedání, které se konalo v únoru letošního roku, přijal změny v institucionálním uspořádání v oblasti obchodu a ekonomické spolupráce a integrace.

Den ÚNMZ 2015 /17. 3. 2015/

Dne 12. března 2015 se uskutečnilo společenské setkání odborné veřejnosti a partnerů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na akci „Den ÚNMZ – 2015“. Akce se jako již tradičně konala v prostorách kongresového hotelu Clarion v pražských Vysočanech.

Den ÚNMZ 2015 /19. 2. 2015/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pořádá dne 12.3.2015 v Clarion Congress Hotelu v pražských Vysočanech společenské setkání partnerů Úřadu a vybrané technické veřejnosti u příležitosti "Dne ÚNMZ 2015", na který si Vás dovolujeme pozvat.

Veřejná výzva k podávání návrhů projektů pro naplňování “Strategické vize pro evropské normy“ /13. 2. 2015/

Vážení, Evropská komise zveřejnila dne 1. června 2011 dokument Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru „Strategická vize pro evropské normy - další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020 (dále jen „Strategická vize“).

Návrh na zřízení nové technické normalizační komise – Potraviny /4. 2. 2015/

Odbor technické normalizace navrhuje zřízení TNK Potraviny.

ÚNMZ realizuje další projekt ČRA na Balkáně /3. 2. 2015/

V rámci projektu rozvojové spolupráce bylo v lednu 2015 v Sarajevu podepsáno Memorandum o porozumění mezi ÚNMZ a Institutem pro normalizaci Bosny a Hercegoviny.

KONFERENCE BIMDay 2014 /10. 11. 2014/

Rádi bychom Vás informovali, že ve čtvrtek 27. listopadu se bude v Národní technické knihovně v Praze v Dejvicích konat konference BIMDay 2014.

Seminář ACRI /6. 11. 2014/

Dne 4. listopadu 2014 se uskutečnil seminář ACRI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a ÚNMZ.

Světový den technické normalizace /17. 10. 2014/

Světový den technické normalizace připadá na 14. října a stalo se již sympatickou tradicí, že ÚNMZ k tomuto dni pořádá seminář zaměřený na aktuální témata, který je současně platformou pro setkávání všech, kteří se technickou normalizací zabývají a kteří se o ni zajímají.

Seminář ACRI /10. 10. 2014/

Zveme Vás na seminář "Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM)", který se uskuteční v rámci ACRI akademie ve spolupráci s ÚNMZ a MD.

Konference Technické normy: most pro inovace /29. 9. 2014/

CEN a CENELEC pořádají evropskou konferenci Technické normy: most pro inovace, která se uskuteční 30.10.2014 v Bruselu.

Perspektivy kvality 3/2014 /26. 9. 2014/

Dne 30.9.2014 vychází letošní třetí číslo časopisu Perspektivy kvality, které se věnuje problematice kvality v sociálních a zdravotních službách. Elektronickou verzi časopisu naleznete již tradičně i v systému ČSN online (v záložce Publikace).

Veřejné připomínkování návrhu prEN ISO 14001 (ISO/DIS 14001) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití /26. 9. 2014/

Dlouho očekávaný návrh prEN ISO 14001 (ISO/DIS 14001) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití je k dispozici pro veřejné připomínkování do 2. listopadu 2014.

Světový den normalizace 2014 /5. 9. 2014/

Dne 14. října se uskuteční tradiční seminář pořádaný při příležitosti Světového dne normalizace.

Seminář Technické normy pro zdravotnické služby /29. 8. 2014/

Dne 24. září se v prostorách ÚNMZ uskuteční seminář Technické normy pro zdravotnické služby.

Upozornění na vydání nových očekávaných ČSN v oblasti informačních technologií /25. 8. 2014/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví upozorňuje na vydání tří revidovaných norem souboru ČSN ISO/IEC 2700X. Vydávané normy poskytují informace o řízení bezpečnosti informací (ISMS – Information Security Management System), obsahují požadavky na jejich udržování a zlepšování, především s ohledem na řízení rizik činnosti organizace.

Otázky a odpovědi k ČSN 01 6910:2014 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory /15. 8. 2014/

V návaznosti na zpracování revize ČSN 01 6910:2007 vypracoval Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., výkladový dokument „Otázky a odpovědi k ČSN 01 6910 (2014)“.

Veřejné připomínkování návrhu prEN ISO 9001 (ISO/DIS 9001) Systémy managementu kvality – Požadavky /31. 7. 2014/

Dlouho očekávaný návrh prEN ISO 9001 (ISO/DIS 9001) Systémy managementu kvality – Požadavky bude k dispozici pro veřejné připomínkování do 20. září 2014.

Memorandum o spolupráci mezi ÚNMZ a MZČR /31. 7. 2014/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR

Technické normalizační komise: nové znění statutu a jednacího řádu /30. 6. 2014/

Byla provedena revize statutu a jednacího řádu technických normalizačních komisí (TNK). Nové znění je platné od 1. 1. 2015.

Vydání ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory /25. 6. 2014/

ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory bude vydána dne 2014-07-01, účinnost od 2014-08-01.

Setkání s delegací z ČLR /6. 6. 2014/

Dne 6. 6. 2014 navštívila ÚNMZ čínská delegace vedená panem Zhangem Gangem (Counsellor of the State Council of China) a složená ze zástupců AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China) a CAPEC (China Association of Plant Engineering Consultants).

Systém pro veřejné připomínkování návrhů technických norem /2. 6. 2014/

Dnes byl uveden do provozu Systém pro veřejné připomínkování návrhů technických norem.

Technické specifikace IKT, na něž je možné odkazovat při zadávání veřejných zakázek /9. 5. 2014/

Dne 5. dubna 2014 bylo v Úředním věstníku EU uveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise 2014/188/EU uvádějící seznam technických specifikací IKT, na něž je možné odkazovat při zadávání veřejných zakázek.

Strategická vize pro evropské normy /5. 5. 2014/

Vážení, Evropská komise zveřejnila dne 1. června 2011 dokument Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru „Strategická vize pro evropské normy – další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020 (dále jen „Strategická vize“).

Seminář ACRI /18. 4. 2014/

Dne 16. dubna 2014 proběhl v rámci ACRI akademie již 5. seminář na téma "Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě", který pořádalo CTN ACRI ve spolupráci s ÚNMZ.

Nová podoba webu ÚNMZ /7. 4. 2014/

Vážení návštěvníci, webové stránky Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví se Vám od 7.4.2014 představují v nové grafické podobě.

Společný seminář České normy /4. 4. 2014/

Česká společnost pro technickou normalizaci pořádá dne 23. dubna 2014 ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví tradiční seminář České normy, na který zájemce z řad technické veřejnosti srdečně zveme.

5th IEC Young Professionals workshop, 10 – 12. listopad 2014 Tokio, Japonsko /31. 3. 2014/

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) pořádá v rámci svého generálního zasedání v Tokiu workshop "IEC Young Professionals 2014" pro mladé inženýry, techniky, manažery a obchodníky.

Seminář ACRI /17. 3. 2014/

Zveme vás na každoroční seminář ACRI Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě, který pořádá ACRI ve spolupráci s ÚNMZ dne 16. dubna 2014.

Den ÚNMZ 2014 - článek a prezentace přednášejících /10. 2. 2014/

Pro zájemce o problematiku diskutovanou při příležitosti Dne ÚNMZ, přikládáme dostupné prezentace přednášejících, fotografie a článek z akce.

Dvoudenní školení o evropské normalizaci StandarDays v březnu v Bruselu /27. 1. 2014/

Evropské normalizační organizace CEN a CENELEC pořádají ve dnech 25 a 26. března 2014 školení, které poskytne aktuální informace o evropském normalizačním systému a o činnostech CEN a CENELEC.

Den ÚNMZ 2014 /8. 1. 2014/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pořádá tradiční setkání odborné veřejnosti a partnerů Úřadu na semináři "Den ÚNMZ", na který si Vás dovolujeme pozvat.

Národní cena kvality /10. 12. 2013/

Listopad, MĚSÍC KVALITY 2013, přinesl i v letošním roce rozsáhlou paletu odborných i společenských akcí a setkání.

Slavnostní setkání předsedů TNK spojené s předáváním cen Vladimíra Lista /10. 12. 2013/

Dne 5. 12. 2013 se uskutečnilo v Konferenčním centru Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) na Biskupském dvoře slavnostní předání Ceny Vladimíra Lista a čestných uznání Vladimíra Lista, tradičně spojené se setkáním předsedů Technických normalizačních komisí (TNK). Zúčastnilo se ho přibližně 80 pozvaných hostů, jak z řad předsedů TNK, tak i čestní hosté a zástupci MPO a ÚNMZ.

Seminář Revize ČSN pro tramvajovou dopravu /27. 11. 2013/

ÚNMZ pořádá dne 17.12.2013 ve spolupráci s ACRI a Sdružením dopravních podniků ČR seminář „Revize ČSN pro tramvajovou dopravu“.

Seminář k nové normě ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky /11. 11. 2013/

Dne 8. listopadu se v konferenčním centru ÚNMZ uskutečnil seminář z příležitosti vydání ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky.

Seminář k nové technické normě ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky /17. 10. 2013/

Dne 8. listopadu se v prostorách ÚNMZ uskuteční seminář pořádaný u příležitosti vydání ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky.

Světový den normalizace /17. 10. 2013/

Dne 15. října 2013 se v Konferenčním centru na Biskupském dvoře (pracoviště Odboru technické normalizace) uskutečnil seminář při příležitosti oslav Světového dne normalizace.

Vystoupení evropského komisaře Karla De Guchta v Praze /15. 10. 2013/

Mezi Evropskou unií a USA probíhají jednání s cílem uzavření smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství.

11. zasedání skupiny odborníků na dozor nad trhem – MARS /1. 10. 2013/

Ve dnech 25. až 27. 9. 2013 se ve velké zasedací místnosti Ministerstva průmyslu a obchodu konalo 11. zasedání skupiny odborníků na dozor nad trhem „Advisory Group of Experts on Market Surveillance“, tzv. skupiny MARS, která pracuje pod záštitou Pracovní skupiny WP. 6 pro regulatorní spolupráci EHK/OSN. Toto zasedání bylo organizováno ve vzájemné spolupráci českého Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnictvo Slovenskej republiky.

Technické normalizační komise - analýza zastoupení zainteresovaných stran v TNK /publikováno 27. 9. 2013/

Pracovní skupina ÚNMZ ve spolupráci s Normalizačním výborem projednává připomínky ke složení TNK ve vazbě na Statut a Jednací řád TNK.

Předání ceny IEC 1906 Award /16. 9. 2013/

Dne 27. srpna 2013 předal předseda ÚNMZ Ing. Milan Holeček Doc. RNDr. Janu Obdržálkovi, CSc. cenu Mezinárodní elektrotechnické komise IEC „1906 Award“, která mu byla udělena na návrh předsedy a sekretáře technické komise IEC/TC 1 Terminologie.

Konference Prevence kriminality ve výstavbě /9. 9. 2013/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, spolu s dalšími partnery, pořádá dne 23. října 2013 konferenci Prevence kriminality ve výstavbě.

Světový den normalizace 2013 /9. 9. 2013/

Dne 15. října se uskuteční tradiční seminář pořádaný při příležitosti Světového dne normalizace.

Nanotechnologie -Technická normalizace - Náskok před předpisy /1. 8. 2013/

Evropská komise a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zpracovávají předpisy týkající se registrace materiálů a bezpečnosti práce. V této souvislosti hraje technická normalizace důležitou roli.

Dvoudenní školení o evropské normalizaci StandarDays v září v Bruselu /16. 7. 2013/

Evropské normalizační organizace CEN a CENELEC pořádají ve dnech 17. a 18. září školení, které poskytne aktuální informace o evropském normalizačním systému a o činnostech CEN a CENELEC.

Komentář k článkům zpochybňujícím transparentnost a konsensus při tvorbě technických norem /publikováno 27. 6. 2013/

S odkazem na (dlouhodobé) zkušenosti některých profesních asociací jsou prezentovány organizací Transparency International obavy z ohrožení zdraví či života, zvýhodnění konkrétních výrobců a využití technických norem pro nekalý konkurenční boj.

Revize ČSN 01 6910 /5. 6. 2013/

Zpracovatelem revize ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými procesory se stal Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Seminář Novinky v technické normalizaci /29. 5. 2013/

Česká společnost pro technickou normalizaci ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pořádá dne 18. června 2013 v konferenčním centru ÚNMZ, Biskupský dvůr 5 seminář Novinky v technické normalizaci, na který Vás všechny srdečně zveme.

Přílohy:

Pozvanka sem_VH.pdf (197 kB)

Prihlaska SEM_VH.docx (46 kB)

Pozvánka na bezplatný seminář Označení CE se zaměřením na stavební výrobky /20. 5. 2013/

Úřad upozorňuje na akci pořádanou EEN - Enterprise Europe Network

Seminář pro malé a střední podniky - 23. 4. 2013 v ÚNMZ /28. 3. 2013/

Seminář je součástí evropského projektu SMEST.

Návrh „Strategie Evropského normalizačního systému do roku 2020“ k připomínkám /28. 3. 2013/

První společná strategie CEN, CENELEC a evropských spolupracujících organizací se předkládá k připomínkám do 12.dubna 2013.

Návrh na zřízení nové technické normalizační komise – Prevence kriminality /20. 3. 2013/

Odbor technické normalizace oznamuje návrh na zřízení TNK Prevence kriminality.

Pozvánka na odbornou technickou diskuzi k problematice přenosu poplachových zpráv ze střežených objektů pomocí veřejných datových sítí (Internet) /11. 3. 2013/

Zasedání se koná ve středu 20. března 2013 od 10.00 hodin v zasedací místnosti List konferenčního centra ÚNMZ.

Výzva k podávání návrhů na řešení úkolů k naplňování „Strategické vize pro evropské normy“. /publikováno 20. 2. 2013/

Evropská komise zveřejnila dne 1. června 2011 dokument „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru“ - Strategická vize pro evropské normy – další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020.

Workshop IEC pro mladé odborníky /25. 1. 2013/

Mezinárodní elektrotechnická komise IEC bude pořádat v rámci generálního zasedání již počtvrté workshop "IEC Young Professionals 2013" pro mladé inženýry, techniky nebo obchodníky.

Připravuje se původní ČSN pro společenskou odpovědnost organizací /18. 1. 2013/

Informace

Jak značky mohou chránit uživatele /20. 12. 2012/

V našem měnícím se světě jsou lidé neustále v pohybu. Všeobecný jazyk normalizovaných grafických značek je proto velice silným potenciálním dobrem a výhodou pro lidi na celém světě.

Slavnostní setkání k 90. výročí české technické normalizace spojené se setkáním předsedů TNK /13. 12. 2012/

Dne 6. 12. 2012 se uskutečnilo v prostorách Betlémské kaple na pražském Starém Městě slavnostní setkání při příležitosti 90. výročí české technické normalizace spojené se setkáním předsedů TNK a předáváním cen a čestných uznání Vladimíra Lista a čestných uznání předsedy ÚNMZ.

Seminář České normy 2012 /29. 10. 2012/

Vzhledem k zájmu veřejnosti o seminář České normy pořádá 29. listopadu 2012 Česká společnost pro technickou normalizaci ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví seminář České normy 2012. Na rozdíl od minulých let proběhne seminář v Praze.

Přílohy:

Prihlaska České normy 2012.docx (46 kB)

Pozvanka České normy 2012.pdf (164 kB)

Světový den normalizace 2012 /28. 10. 2012/

Dne 18. října 2012 se v Konferenčním centru na Biskupském dvoře (pracoviště Odboru technické normalizace) uskutečnil seminář při příležitosti oslav Světového dne normalizace.

Veřejná zakázka „Analýza systému tvorby technických norem“ /26. 10. 2012/

Vážení, sdělujeme, že veřejná zakázka „Analýza systému tvorby technických norem“, evid. číslo 216141, byla dne 18.9.2012 zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Téhož dne byla odeslána do Úředního věstníku.

Přílohy:

Zadávací dokumentace.pdf (26150 kB)

Stanoviska autorizovaných osob - Institutu pro testování a certifikaci, a.s. a Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. k problematice posuzování shody zdravotnických prostředků /25. 10. 2012/

V reakci na článek britského deníku The Daily Telegraph z 22.10.2012 a následně přebírané zprávy českých médií připravilo vedení obou instituací vyjádření pro tisk.

Konference pořádaná Skupinou notifikovaných osob (GNB - CPD) k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /22. 10. 2012/

Aktuálně: několik prvních postřehů z konference

Seminář “Rizika ve strojírenství“ při příležitosti 54. MSV 2012 v Brně /4. 10. 2012/

Dne 13.9. se při příležitosti MS v Brně konal seminář "Rizika ve strojírenství", jehož partnerem byl i Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Světový den normalizace 2012 /13. 9. 2012/

ÚNMZ tradičně při příležitosti Světového dne normalizace pořádá odborný seminář, tentokráte zaměřený na problematiku energetických úspor – „Technické normy a energetické úspory“.

Evropská normalizace - poslední šance pro Evropu? /12. 9. 2012/

Štrasburk 11. 9. 2012 – Jednotné nabíječky pro mobilní telefony, normy stanovující bezpečnost hraček, ale nově třeba jednotná pravidla pro výrobu elektromobilů. To vše jsou výsledky technické normalizace, s nimiž se občané setkávají denně na každém kroku.

Ocenění IEC pro Ing. Václava Skleničku, CSc. /12. 9. 2012/

Dne 7. září 2012 předal předseda ÚNMZ Ing. Milan Holeček Ing. Václavu Skleničkovi, CSc. cenu Mezinárodní komise pro elektrotechniku IEC „1906 Award“, která mu byla udělena na návrh předsedy a sekretáře technické komise IEC/TC 36 Izolátory.

Změna Z4 ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem zavádí novou digitální mapu sněhových oblastí ČR /28. 5. 2012/

Tato změna zavádí novou interaktivní digitální mapu sněhových oblastí ČR pro kterékoliv místo v ČR ve velmi vysokém rozlišení

Seminář „Technické normy pro oblast nanotechnologií a nanomateriálů“ /1. 3. 2012/

Seminář Technické normy pro oblast nanotechnologií a nanomateriálů je určen pro podniky, jejichž výrobní nebo uživatelská oblast se týká problematiky nanomateriálů.

Přílohy:

Program semináře.pdf (14 kB)

Memorandum o spolupráci mezi ÚNMZ a Tureckým institutem pro normalizaci (TSE) /22. 2. 2012/

Při příležitosti státní návštěvy prezidenta Václava Klause v Turecku, bylo na závěr česko-tureckého podnikatelského fóra v Ankaře podepsáno také Memorandum o spolupráci mezi ÚNMZ a Tureckým institutem pro normalizaci (TSE).

DOTAZNÍK PRO EXPORTÉRY /17. 2. 2012/

Za účelem zhodnocení spolupráce mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a vládní agenturou CzechTrade nás zajímá Váš názor.

Dotazníky k VIM3 a GUM /15. 2. 2012/

Společná komise pro návody v metrologii (JCGM) a její dvě pracovní skupiny by rády znaly názor odborné veřejnosti.

Užitečné dokumenty, které pomáhají /13. 2. 2012/

Pro lepší pochopení ČSN vydává ÚNMZ Technické normalizační informace. V posledním období byly vydány dvě TNI z oblasti elektroinstalací, které jsou užitečnou pomůckou pro projektanty, revizní techniky, montážní firmy a další odbornou veřejnost.

Den ÚNMZ 2012 /23. 1. 2012/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pořádá tradiční setkání odborné veřejnosti a partnerů Úřadu na semináři "Den ÚNMZ", na který si Vás dovolujeme pozvat.

Předávání cen Vladimíra Lista /28. 12. 2011/

Dne 6. 12. 2011 se uskutečnilo v Konferenčním centru Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) na Biskupském dvoře slavnostní předávání cen a čestných uznání Vladimíra Lista spojené se setkáním předsedů Technických normalizačních komisí (TNK).

Návrh na zřízení nové technické normalizační komise - Nábytek /9. 12. 2011/

Odbor technické normalizace oznamuje záměr zřídit TNK Nábytek.

Zasedání technické komise CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov /5. 12. 2011/

Dne 16.11.2011 se v Praze konalo zasedání technické komise CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov.

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /24. 11. 2011/

listopad 2011

Mimořádné číslo Věstníku ÚNMZ /17. 11. 2011/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydává Mimořádné číslo Věstníku ÚNMZ s oznámením o harmonizovaných normách.

Antibyrokratickou cenu Michala Tošovského získaly evropské organizace CEN a CENELEC /14. 11. 2011/

Antibyrokratická cena Michala Tošovského letos putuje do Bruselu. Dne 10. listopadu 2011 ji dostaly evropské organizace CEN a CENELEC, které se zabývají tvorbou evropských technických norem EN na základě požadavků trhu. Byla jim udělena za boj proti přílišné regulaci trhu ze strany evropských institucí.

46. zasedání Mezinárodního výboru pro legální metrologii (CIML) se blíží /6. 10. 2011/

Zasedání CIML se tentokrát uskuteční v Praze

Memorandum o porozumění mezi ÚNMZ a egyptskou Organizací pro normalizaci a kvalitu /3. 10. 2011/

Dne 21. 9. 2011 bylo v Novém Dillí podepsáno Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a egyptskou Organizací pro normalizaci a kvalitu v oblasti standardizace, normalizace, posuzování shody a metrologie.

Světový den normalizace 2011 /19. 9. 2011/

ÚNMZ tradičně při příležitosti Světového dne normalizace pořádá odborný seminář, tentokráte zaměřený na problematiku dopravy - "Technické normy a trendy v dopravě". Pozvánku a přihlášku naleznete níže.

Od 1. října 2011 nabývá účinnosti nová ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže /2. 9. 2011/

V září 2011 byla vydána nová ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, která nahrazuje předchozí normy ČSN 73 6057 a ČSN 73 6058 z roku 1987.

Ocenění IEC pro pana Josefa Rýmuse /2. 9. 2011/

Dne 23. 8. 2011 předal předseda ÚNMZ Ing. Milan Holeček panu Josefu Rýmusovi cenu Mezinárodní komise pro elektrotechniku IEC „1906 Award“, která mu byla udělena 25. června 2011 na návrh předsedy komise IEC/TC 3.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K NAŘÍZENÍ EP A RADY (EU) Č. 305/2011, O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH /21. 7. 2011/

Evropská komise v prvním červencovém týdnu 2011 svolala do Bruselu 1. zasedání nově ustaveného Stálého výboru pro stavebnictví k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.

ČSN ISO 80000-1:2011 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně /20. 7. 2011/

Právě vycházející norma je výchozí normou snad pro všechny technické normy. Její originál – ISO 80000-1:2009 vznikl ve spolupráci technické komise ISO/TC 12 a IEC TC/25 zabývající se problematikou fyzikálních veličin a jejich jednotek. Norma vznikla přepracováním dřívější ISO 31-0:1992 a ISO 1 000:1992.

Poslanec Evropského parlamentu Edvard Kožušník navštívil Úřad /8. 7. 2011/

Dne 13. června 2011 se setkal předseda Úřadu Milan Holeček s poslancem Evropského parlamentu Edvardem Kožušníkem. E. Kožušník je členem výboru IMCO (Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů) a zpravodajem zprávy Evropského parlamentu o budoucnosti evropské normalizace. Neformální setkání poskytlo příležitost k výměně názorů a informací na evropskou normalizaci a parlamentní práci v této oblasti. Na závěr setkání zodpověděl pan poslanec několik otázek.

Revize evropského normalizačního systému /17. 6. 2011/

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci bylo zveřejněno v OJ EU L316 dne 14.11.2012 a nabylo účinnosti 1. ledna 2013.

Upozornění k EN ISO 5359 a EN 15908 /31. 5. 2011/

Na základě informace z technického výboru CEN upozorňujeme odbornou veřejnost, že byl zjištěn nesoulad mezi těmito normami.

Informace o konání Semináře 98/34 /31. 5. 2011/

Dne 20. 5. 2011 se v Klubu Lávka (Novotného lávka 1, Praha) konal seminář zaměřený na notifikační proceduru podle směrnice 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES (dále jen “směrnice 98/34/ES“).

Memorandum o spolupráci mezi ÚNMZ a Státním výborem pro normalizaci, metrologii a patenty republiky Ázerbájdžán /19. 5. 2011/

V rámci oficiální návštěvy prezidenta Václava Klause v Ázerbájdžánu, bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ÚNMZ a Státním výborem pro normalizaci, metrologii a patenty republiky Ázerbájdžán.

Vyhodnocení ankety časopisu Metrologie /26. 4. 2011/

Co přinesla anketa časopisu Metrologie

INFORMACE O NAŘÍZENÍ O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH /19. 4. 2011/

Dne 4. dubna 2011 bylo v Úředním věstníku EU v čísle L088 zveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Účast ÚNMZ na veletrhu ELECTRON /15. 4. 2011/

V rámci veletrhu ELECTRON, který se koná ve dnech 12. - 15.4. 2011 ve veletržním areálu v Letňanech, vystoupili i zástupci ÚNMZ.

Konference Poplachové systémy – EZS nebo I&HAS /13. 4. 2011/

V konferenčním centru ÚNMZ na Biskupském dvoře proběhla dne 5.4. 2011 konference Poplachové systémy – EZS nebo I&HAS.

Terminologická databáze ÚNMZ /12. 4. 2011/

V letošním roce byl zahájen pilotní projekt Terminologická databáze ÚNMZ, jehož cílem je efektivně zpracovat a sjednotit terminologii používanou v existujících terminologických normách, a přispět tak k vyšší kvalitě a srozumitelnosti normativních dokumentů.

Anketa časopisu Metrologie /aktualizováno 16. 3. 2011/

ÚNMZ jako vydavatel časopisu Metrologie zvažuje změny ve vydávání časopisu a rád by zohlednil názory současných i budoucích čtenářů na jeho obsah i formu jeho vydávání. Časopis poskytuje informace nejenom z metrologie, ale také z oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví. Přiložen je dotazník, jehož vyplněním a odesláním můžete k těmto změnám přispět. Anketa končí 31. 3. 2011.

Workshop ETSI - CEN Řízení letového provozu /8. 3. 2011/

Dne 17. března 2011 se bude konat v Bruselu v konferenčním centru CEN/CENELEC společná akce CEN a ETSI k otázkám normalizačních aktivit v oblasti řízení leteckého provozu.

Den ÚNMZ 2011 - Prezentace přednášejících a článek /9. 2. 2011/

Dne 8. února 2011 se uskutečnilo setkání odborné veřejnosti a partnerů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na semináři „Den ÚNMZ – 2011“. Zde naleznete článek popisující průběh akce, fotografie a prezentace přednášejících.

Informace o návrhu Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) /1. 2. 2011/

Sjednocený právní rámec pro uvádění stavebních výrobků na trh je považován za nezbytný pro fungování jednotného trhu EU. V informaci jsou stručně shrnuty cíle CPR (Construction Products Regulation), postup jeho projednávání a hlavní změny, které vzhledem k dnešní praxi toto nařízení přinese spolu se zrušením směrnice Rady 89/106/EHS.

Den ÚNMZ 2011 /10. 1. 2011/

Setkání předsedů TNK a předání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista /8. 12. 2010/

Informace ze Semináře „Označení CE a dovoz výrobků pocházejících ze států mimo EU“ - 9. 11. 2010 /9. 11. 2010/

DOTAZNÍK K ANALÝZE NMS ČR – VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ /publikováno 1. 11. 2010/

Revize Evropského normalizačního systému /22. 10. 2010/

Přílohy:

Zpráva EP k budoucnosti evrop. normalizace.docx (111 kB)

P7_AMA.pdf (11 kB)

final_IMCO_report.pdf (163 kB)

consultation_document_en.pdf (31 kB)

Memorandum o porozumění mezi ÚNMZ a ABNT /12. 10. 2010/

Návštěva čínské delegace v Praze /8. 10. 2010/

8.10.2010

Seminář při příležitosti Světového dne normalizace /7. 10. 2010/

Veřejné konzultace ke směrnici 2004/22/ES o měřicích přístrojích (MID) /17. 9. 2010/

Připomínkování návrhu normy ISO/FDIS 26000 Společenská odpovědnost – Návod pro organizace /28. 7. 2010/

Přílohy:

ISO commenting template.doc (31 kB)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING LEBANON /29. 6. 2010/

Informace ze 6. výročního zasedání CEN a CENELEC /16. 6. 2010/

Úspěchy evropské normalizace: Od Lisabonské strategie ke Strategii EU 2020:

Analýza národního metrologického systému ČR /14. 6. 2010/

Změna nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění pozdějších předpisů, a další připravované úpravy v oblasti hraček. /7. 6. 2010/

Informace o vývoji právních předpisů z oblasti posuzování shody hraček podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Změna zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů /1. 6. 2010/

Revize směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích (MID) /27. 5. 2010/

Aktuálně o ČSN online /25. 5. 2010/

Nové sborníky technické harmonizace ÚNMZ vydané v roce 2010 /18. 5. 2010/

Evropský týden malých a středních podniků /14. 5. 2010/

World Metrology Day - Světový den metrologie /11. 5. 2010/

OD 1. dubna 2010 ČSN EN Eurokódy nahrazují původní ČSN /30. 3. 2010/

Přílohy:

přehled ČSN EN Eurokódů nahrazujících ČSN.pdf (18 kB)

Odložení termínu ukončení presumpce shody pro EN 954-1:1996 /30. 3. 2010/

Harmonizované normy k nové směrnici o strojním zařízení 2006/42/ES

Sdělení k autorizaci podle zákona č. 22/1997 Sb. /30. 3. 2010/

Nové sborníky technické harmonizace ÚNMZ vydané v roce 2009 /28. 3. 2010/

Pozvánka na seminář „Environmentální problémy v normách“ /1. 3. 2010/

Přílohy:

registrační formulář seminář.doc (38 kB)

85171.pdf (362 kB)

Veřejná konzultace o přezkoumání Evropského normalizačního systému /1. 3. 2010/

Přílohy:

IMCOreport.pdf (42 kB)

consultation_document_en.pdf (31 kB)

Další určené normy pro MID /22. 2. 2010/

Nové státní etalony ČR /22. 2. 2010/

Den ÚNMZ /8. 2. 2010/

Přílohy:

Seminář A.doc (23 kB)

Seminář B.doc (24 kB)

Pozvánka_Den_ÚNMZ.pdf (378 kB)

Přihláška_Den_ÚNMZ.doc (59 kB)

1. Konference ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST STAVEBNICTVÍ /15. 1. 2010/

Přílohy:

VUPS_Pozvanka_Program_EPD-2009_fin_leden03.pdf (335 kB)

VUPS_registracni formular.doc (422 kB)

Změny ve vedení Odboru technické normalizace /12. 1. 2010/

Nový legislativní rámec /1. 1. 2010/

Světový den normalizace /11. 12. 2009/

Dne 14. října se v Konferenčním centru na Biskupském dvoře (sídlo odboru technické normalizace), uskutečnil seminář při příležitosti oslav Světového dne normalizace. Seminář proběhl pod záštitou náměstka předsedy Úřadu, Mgr. Viktora Pokorného. Celosvětovým mottem Světového dne normalizace bylo heslo „Normy jako prostředek řešení klimatických změn“ (Tackling climate change through standards).

Seminář „Snažší přístup MSP k normám“ /11. 12. 2009/

Přílohy:

Milan_Holecek_prezentace_Transformace_TN.ppt (1283 kB)

Jiri_Krivanek_prezentace_Normy_na_internetu.ppt (1893 kB)

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti