Nové sborníky technické harmonizace ÚNMZ vydané v roce 2009

Hotově balené zboží v kostce 

Sborník reaguje na zapracování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, do českého právního řádu.

U hotově baleného zboží (dále jen HBZ) došlo k poměrně zásadní deregulaci rozsahu závazných jmenovitých množství. Jmenovitá množství většiny komodit přestala být předmětem regulace a je možno je dodávat na trh zboží v jakémkoli jmenovitém množství v balení. Regulovaná jmenovitá množství zůstávají předepsána pouze u vín a lihovin.

Sborník podrobně popisuje požadavky na HBZ označené symbolem „e“ a na lahve používané jako odměrné obaly pro HBZ (lahve označené symbolem „3“). Sborník dále popisuje postupy při uvádění HBZ a lahví do oběhu a informuje o postupech kontrol těchto výrobků. Přílohou sborníku jsou vyhlášky MPO a evropské směrnice, které se vztahují k HBZ a odměrným obalům pro HBZ.

 

Metrologie v kostce, 3-tí vydání

Sborník je překladem příručky „Metrologie – in short“, 3rd edition“, zpracované a vydané EURAMET, .V. v rámci projektu iMERA „Implementing Metrology in the European Research Area“.

Obsahuje popis vědecké, legální a průmyslové metrologie. Na konkrétních příkladech je demonstrován přínos metrologie a měření v některých technických oborech. V samostatné kapitole je věnována pozornost měřicím jednotkám. Podrobně je popsána metrologická infrastruktura na mezinárodní úrovni včetně regionálních organizací, jako je EURAMET. Připojen je seznam metrologických termínů, tvořený především podle mezinárodně uznávaných norem.

Kromě překladu příručky sborník obsahuje informace, které se vztahují k národnímu metrologickému systému České republiky a významným subjektům, které v něm působí.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti