Aktuality

Veřejné připomínkování návrhů norem  

Informace pro distributory a prodejce lihovin /16. 9. 2019/

Odchylka od požadavků pro jmenovitá množství stanovených ve směrnici 2007/45/ES

NAPLŇOVÁNÍ PROJEKTU ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE (PROGRAM AID FOR TRADE) – „PODPORA ZLEPŠENÍ A ROZVOJE SEKTORU INFRASTRUKTURY KVALITY V SRBSKU“ /9. 9. 2019/

Semináře ke zvýšení povědomí o evropské legislativě a normách v oblasti stavebních výrobků a specifických aspektech jejich aplikace

Vydání revize směrnice o jednotkách měření /26. 7. 2019/

Informace

8. zasedání česko - ruské Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody /24. 7. 2019/

Ve dnech 24.-25.7.2019 se v Moskvě uskutečnilo 8. zasedání Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody, Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou.

Veřejná konzultace k revizi směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení /28. 6. 2019/

Upozornění

Naplňování projektu české rozvojové spolupráce (program Aid for Trade) – „Podpora zlepšení a rozvoje sektoru infrastruktury kvality v Srbsku“ /29. 5. 2019/

Konzultační pobyt srbských expertů v Praze

Mezinárodní soustava jednotek (SI) s novými definicemi /24. 5. 2019/

Vydána příručka o mezinárodní soustavě jednotek (SI)

MDR a IVDR /22. 5. 2019/

Oprava

Naplňování projektu rozvojové spolupráce - Zavádění Eurokódů v Moldavské republice /22. 5. 2019/

Studijní pobyt moldavských expertů v Praze

Semináře pro hospodářské subjekty, odbornou veřejnost a uživatele stavebních výrobků /16. 5. 2019/

Naplňování projektu české rozvojové spolupráce (program Aid for Trade) – „Podpora zlepšení a rozvoje sektoru infrastruktury kvality v Srbsku“ /15. 5. 2019/

Konzultační pobyt srbských expertů v Praze

NAPLŇOVÁNÍ PROJEKTU ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE - ZAVÁDĚNÍ EUROKÓDŮ V MOLDAVSKÉ REPUBLICE /2. 5. 2019/

Seminář k posílení kapacit laboratoří k zajištění jejich připravenosti na akreditaci dle EN ISO/IEC 17025:2017

Světový den metrologie - 20. května /26. 4. 2019/

Naplňování Projektu rozvojové spolupráce - Zavádění Eurokódů v Moldavské republice /26. 4. 2019/

Studijní a konzultační pobyt expertů z Moldavské republiky v Praze

Podpis memoranda o porozumění s vietnamskou organizací STAMEQ (The Directorate for Standards, Metrology and Quality of the Socialist Republic of Vietnam) /publikováno 17. 4. 2019/

Naplňování Projektu rozvojové spolupráce - Zavádění Eurokódů v Moldavské republice /4. 4. 2019/

Seminář k posílení využití Eurokódů v praxi

Naplňování Projektu rozvojové spolupráce - Zavádění Eurokódů v Moldavské republice /22. 3. 2019/

Studijní a konzultační pobyt expertů z Moldavské republiky v Praze

Dotazník pro výrobce, dovozce a distributory hraček  /19. 3. 2019/

Cílená konzultace - do 27. 3. 2019 

Revize směrnice 2014/35/EU (LVD) /15. 2. 2019/

Veřejné konzultace

Zahájení realizace Výstupu 1 projektu zahraniční rozvojové spolupráce „Srbsko - Podpora zlepšení a rozvoje sektoru infrastruktury kvality v Srbsku“ v rámci programu „Aid for Trade“ /1. 2. 2019/

REVIZE SMĚRNICE 2006/42/ES PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ /30. 1. 2019/

Upozornění

Vyhlášení nových státních etalonů /15. 1. 2019/

Ke dni 3.1.2019 byly Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášeny nové státní etalony.

Brexit - průvodce pro podnikatele /21. 12. 2018/

Průvodce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Podpůrné studie k přezkumu fungování nařízení (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích, byly zveřejněny na webu Evropské komise /26. 11. 2018/

45. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) /22. 11. 2018/

Dne 5. prosince 2018 se v 10:00 hod. uskuteční v zasedací místnosti List na Biskupském dvoře 45. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.

26. zasedání Generální konference pro váhy a míry /9. 11. 2018/

Revize mezinárodní soustavy jednotek SI

Překlad technického dokumentu ERA /1. 11. 2018/

ÚNMZ zpřístupňuje překlad textu Technického dokumentu MNB – Schéma posuzování 000MRA1O44 ver 1.1 Požadavky na subjekty posuzování shody žádající o oznámení, vydaný Agenturou Evropské unie pro železnice (European Union Agency for Railways – ERA), který v rámci plnění úkolu Programu rozvoje technické normalizace přeložil Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Setkání zástupců ÚNMZ s ministrem průmyslu a řemesel Kambodže /1. 11. 2018/

Veřejná konzultace Evropské komise ke směrnici o bezpečnosti hraček /27. 9. 2018/

Odpovězte na dotazník Komise týkající se fungování směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

Navštivte nás na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně /24. 9. 2018/

7. zasedání česko - ruské Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody /24. 7. 2018/

8. zasedání česko – ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci /13. 6. 2018/

Podpis Akčního plánu spolupráce v oblasti technické regulace, normalizace, metrologie a posuzování shody na období 2018-2020 mezi Ministerstvem ekonomického rozvoje a obchodu UA a ÚNMZ

Předání výstupů projektu rozvojové spolupráce „Podpora Institutu pro normalizaci Bosny a Hercegoviny v oblasti aplikace Eurokódů“ na konferenci „Current status and further development of Eurocodes in the Western Balkan region“ /29. 5. 2018/

Závěrečná akce projektu rozvojové spolupráce realizovaného ÚNMZ - konference „Current status and further development of Eurocodes in the Western Balkan region“ /29. 5. 2018/

Světový den metrologie 2018 /9. 5. 2018/

44. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) /16. 3. 2018/

Dne 4. dubna 2018 se v 10:00 hod. uskuteční v zasedací místnosti List na Biskupském dvoře 44. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.

Veřejná konzultace ohledně předpisů EU týkajících se výrobků používaných při výstavbě budov a infrastruktury /23. 1. 2018/

Trvání konzultace: 22. ledna 2018 - 16. dubna 2018

Jednotný trh se zbožím - Oznámení Evropské komise pro zainteresované strany - Odstoupení od pravidel Spojeného království a EU v oblasti průmyslových výrobků  /19. 1. 2018/

Informace o oznámení Evropské komise 

Technická norma pro výrobce referenčních materiálů vychází v českém jazyce /21. 12. 2017/

ČSN EN ISO 17034 “Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů“ (General requirements for the competence of reference material producers).

Pokyn Evropské komise k přechodným ustanovením nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích /14. 12. 2017/

Informace k implementaci

Budoucí výzvy v oblasti technické normalizace /27. 11. 2017/

IEC, IEEE a korejský národní komitét (KATS) organizují u příležitosti 82. generálního zasedání IEC v korejském Pusanu celosvětovou akademickou soutěž otevřenou pro akademické obory z oblasti inženýrství, informačních technologií, ekonomických, politických a environmentálních věd, výzkumných ústavů a průmyslu.

Světový den technické normalizace a Cena Vladimíra Lista 2017 /31. 10. 2017/

Světový den technické normalizace připadá na 14. říjen. Stalo se velmi sympatickou tradicí, že ÚNMZ k tomuto dni pořádá slavnostní shromáždění, které je platformou pro setkávání všech, kteří se zabývají technickou normalizací a kteří se o ni zajímají.

Crime prevention - Natural and technological prevention for smart and safe cities

European Workshop at ÚNMZ in Prague, 2017-11-22, 10:00 – 14:30

Příručky ISO pro malé a střední podniky

Požadavky norem managementu jsou obecné a jsou tedy použitelné pro všechny organizace bez ohledu na jejich typ a velikost nebo výrobky a služby, které poskytují. Příručky ISO mohou pomoci malým a středním podnikům se zavedením těchto norem.

43. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) /20. 10. 2017/

Dne 1. listopadu 2017 se v 10:00 hod. uskuteční v zasedací místnosti List na Biskupském dvoře 43. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.

Slavnostní ukončení twinningového projektu v Srbsku  /19. 10. 2017/

Veřejné připomínkování návrhu prEN ISO 19011 (ISO/DIS 19011) Směrnice pro auditování systémů managementu /5. 9. 2017/

Návrh prEN ISO 19011 (ISO/DIS 19011) Směrnice pro auditování systémů managementu bude k dispozici pro veřejné připomínkování do 29. září 2017.

Technická norma pro výrobce referenčních materiálů /25. 8. 2017/

Informace k technické normě ČSN EN ISO 17034

Zákon č. 265/2017 Sb. /21. 8. 2017/

Novela zákona č. 90/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb.

6. zasedání Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi ČR a RF /17. 7. 2017/

Naplňování Projektu rozvojové spolupráce - Podpora Institutu pro normalizaci Bosny a Hercegoviny v oblasti aplikace Eurokódů /12. 7. 2017/

Plán společných prací mezi zástupci ÚNMZ a Rosstandart /12. 7. 2017/

Podpis Plánu společných prací mezi zástupci ÚNMZ a Rosstandart v rámci 10. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací

Hledáme experty na místa předseda CEN/TC 325 a vedoucí pracovní skupiny CEN/TC 325/WG 3 /4. 7. 2017/

ÚNMZ hledá zájemce o práci v evropské technických komisích CEN/TC 325 (Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území) a CEN/TC 325/WG 3 (Building design).

10. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (MVK) mezi ČR a RF /1. 6. 2017/

Podpis Plánu společných prací k provádění Memoranda uzavřeného mezi ÚNMZ a Rosstandart

Nabídka spolupráce v technické normalizaci /25. 5. 2017/

V současné době existuje řada evropských a mezinárodních technických komisí, které dosud nemají na národní úrovni svého zpracovatele.

Světový den metrologie /publikováno 19. 5. 2017/

20. květen je již tradičně připomínán jako Světový den metrologie

NOVÁ NAŘÍZENÍ EU PRO OBLAST ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ /9. 5. 2017/

Informace k novým nařízením Evropského parlamentu a Rady

Nové limitní hodnoty pro formamid, benzisothiazolinon a chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon /12. 4. 2017/

Novela nařízení vlády č. 86/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8th IEC Young Professionals Workshop, 9-11 října 2017, Vladivostok, Rusko /6. 4. 2017/

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) pořádá v rámci svého generálního zasedání ve Vladivostoku workshop "IEC Young Professionals 2017" pro mladé inženýry, techniky, manažery a obchodníky.

Adaptace právního řádu ČR na nařízení (EU) o lanových drahách, o osobních ochranných prostředcích a o spotřebičích plynných paliv, ukončení činnosti současných notifikovaných osob podle stávajících předpisů a započetí činnosti budoucích oznámených subjektů podle uvedených nařízení /6. 4. 2017/

Informace k implementaci

Novela nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel /4. 4. 2017/

42. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) /4. 4. 2017/

Dne 12. dubna 2017 se v 10:00 hod. uskuteční v zasedací místnosti List na Biskupském dvoře 42. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.

Seminář Aplikace technických norem v oblasti prevence kriminality /29. 3. 2017/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra a Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s., pořádají seminář

Pokyn Evropské komise k přechodu osobních ochranných prostředků ze směrnice 89/686/EHS na nařízení (EU) č. 2016/425  /17. 3. 2017/

Informace

Naplňování Projektu rozvojové spolupráce - Podpora Institutu pro normalizaci Bosny a Hercegoviny v oblasti aplikace Eurokódů /6. 3. 2017/

Podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi ÚNMZ a Ministerstvem pro investice a rozvoj Republiky Kazachstán /1. 3. 2017/

Dne 1. 3. 2017 byl v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu u příležitosti 9. zasedání česko-kazachstánské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (MVK) realizován podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi ÚNMZ a Ministerstvem pro investice a rozvoj Republiky Kazachstán.

Veřejná výzva k podávání návrhů úkolů pro řešení v rámci spojeného programu “Plán standardizace - Program rozvoje technické normalizace/Strategická vize pro evropské normy“ (PRTN/SV) pro rok 2017 /6. 2. 2017/

Odbor technické normalizace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů úkolů PRTN/SV pro rok 2017

Informace o zahájení projektu a o semináři v Moldavsku  /1. 2. 2017/

Rozšíření nabídky licencí pro přístup do plnotextové databáze ČSNonline /25. 1. 2017/

Vážení zákazníci, v souvislosti se změnou tzv. cenové vyhlášky, která je účinná od 1.1.2017, můžete nyní využít nových zvýhodněných licencí pro přístup do plnotextové databáze českých technických norem - ČSNonline.

Nařízení vlády č. 426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh /12. 1. 2017/

Sbírka zákonů

Metrologie: schválení koncepce rozvoje NMS pro období 2017 až 2021 /22. 12. 2016/

Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR byla schválena Usnesením vlády ČR z 14.12.2016 č. 1129

Pozvánka na seminář ACRI /14. 11. 2016/

Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě

Atomový zákon a prováděcí vyhláška /14. 11. 2016/

Sbírka zákonů

Nařízení vlády č. 345/2016 Sb. o lodní výstroji /14. 11. 2016/

Sbírka zákonů

Seminář ČESKÉ NORMY 2016 /19. 10. 2016/

Česká společnost pro technickou normalizaci pořádá ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví tradiční seminář ČESKÉ NORMY 2016 věnovaný novinkám v technické normalizaci.

41. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) /12. 10. 2016/

Dne 9. listopadu 2016 se v 10:00 hod. uskuteční v zasedací místnosti List na Biskupském dvoře 41. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.

Normalizace služeb – veřejná konzultace, workshop a další aktivity /10. 10. 2016/

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) otevírá veřejnou konzultaci k návrhu strategie pro normalizaci služeb a pořádá workshop na téma „Od výrobků k službám“.

Návrh na zřízení nové technické normalizační komise – BIM /10. 10. 2016/

Odbor technické normalizace navrhuje zřízení TNK Organizace informací o stavbách (BIM).

Návštěva běloruské delegace ve dnech 3. - 6. 10. 2016 /6. 10. 2016/

Setkání s vedoucími představiteli běloruských institucí Gosstandart, BelGIM a BelGISS.

Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii VIM3 /21. 9. 2016/

Elektronická verze

Návštěva čínské delegace z provincie Zhejiang /21. 9. 2016/

Setkání se zástupci čínských organizací Zhejiang Provincial Administration of Quality and Technology Supervision (ZPAQTS), Zhejiang Institute of Quality Inspection Science (ZIQ) a Zhejiang Institute of Standardization (ZIS).

Single Market for products: Fresh ideas to unleash the full potential /27. 7. 2016/

Informace z konference

„Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2016 /26. 7. 2016/

Sdělení Komise EU

Workshop na téma „Technické normy pro oběhové hospodářství /25. 7. 2016/

Evropské normalizační organizace CEN a CENELEC pořádají workshop pod názvem „Standards for circular economy: waste management and secondary raw materials“.

Změna systému registrace do ČSN online pro firmy s více uživateli /22. 7. 2016/

Vážení zákazníci ČSN online, na základě četných podnětů se ÚNMZ rozhodl zcela upustit od papírového oběhu dokumentů při uzavírání smluv a dodatků ke službě ČSN online pro firmy s více uživateli.

Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. /18. 7. 2016/

Sbírka zákonů

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh /18. 7. 2016/

Sbírka zákonů

Veřejná konzultace Evropské komise o vnitřním trhu se zbožím - prosazování a soulad s předpisy  /14. 7. 2016/

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci o zhodnocení ustanovení týkajících se dozoru nad trhem v nařízení (ES) č. 765/2008 a o posílení prosazování a souladu s předpisy v rámci jednotného trhu se zbožím.   

E-learningový kurz (nejen) pro malé a střední podniky /1. 7. 2016/

Chcete se rychle a zábavnou formou dozvědět více o technické normalizaci? Pomocí krátkých animací a vysvětlujících textů se dozvíte o výhodách plynoucích z používání technických norem a účasti v technické normalizaci.

Podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi ÚNMZ a mongolskou partnerskou organizací MASM /14. 6. 2016/

Dne 8. 6. 2016 byl ve Skopje při příležitosti zasedání Generální shromáždění CEN a CENELEC realizován podpis Memoranda o porozumění mezi ÚNMZ a mongolskou partnerskou organizací MASM.

Podpis Memoranda o porozumění mezi ÚNMZ a Státním výborem pro normalizaci Běloruské republiky (Gosstandart) /23. 5. 2016/

Dne 19. 5. 2016 byl v Minsku u příležitosti 8. zasedání česko-běloruské Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci realizován podpis Memoranda o porozumění mezi ÚNMZ a běloruskou partnerskou organizací Gosstandart.

Studenti ČVUT na ÚNMZ /18. 5. 2016/

Dne 17. května 2016 navštívili ÚNMZ studenti posledního ročníku Fakulty strojní ČVUT v Praze. Jejich návštěva byla zaměřena na oblast technické normalizace.

20. květen, Světový den metrologie /9. 5. 2016/

Letos s motem "Měření v dynamickém světě"

Pozvánka na seminář ACRI /28. 4. 2016/

Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě

Nařízení vlády o posuzování shody, která respektují principy nového legislativního rámce /26. 4. 2016/

Sbírka zákonů

Studentská soutěž ÚNMZ /22. 4. 2016/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlašuje 2. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace.

Národní konference „Zranitelný spotřebitel a normy“ /14. 4. 2016/

Sdružení českých spotřebitelů v rámci programu švýcarsko-české spolupráce a ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci, o.p.s., a dalšími partnery pořádá národní konferenci „Zranitelný spotřebitel a normy“.

Nařízení vlády č. 97/206 Sb., o technických požadavcích na výbušniny /14. 4. 2016/

Sbírka zákonů

Nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech /6. 4. 2016/

Sbírka zákonů

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a novela zákona č. 22/1997 Sb. /6. 4. 2016/

Sbírka zákonů

Nová nařízení (EU) o lanových drahách, o osobních ochranných prostředcích a o spotřebičích plynných paliv /6. 4. 2016/

Informace k novým nařízením Evropského parlamentu a Rady

Modrá příručka k provádění pravidel EU pro výrobky /6. 4. 2016/

Aktualizace

Česká technická normalizace v Radě ISO /4. 4. 2016/

V týdnu od 14. března 2016 se za české účasti ve švýcarské Ženevě konalo jubilejní 100. zasedání Rady Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Seminář k ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 /24. 3. 2016/

Centrum technické normalizace při České společnosti pro jakost pořádá ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví seminář k technickým normám ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

5. zasedání česko-ruské Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti standardizace, metrologie a posuzování shody /23. 3. 2016/

Dne 21. března 2016 se v prostorách ÚNMZ konalo 5. zasedání česko-ruské Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti standardizace, metrologie a posuzování shody, které se uskutečnilo v rámci 9. jednání česko-ruské Mezivládní komise pro ekonomickou průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci, jejíž plenární zasedání proběhlo 23. března 2016 v kongresové hale hotelu InterContinental v Praze.

40. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) /22. 3. 2016/

Dne 20. dubna 2016 se v 10:00 hod. uskuteční v zasedací místnosti List na Biskupském dvoře 40. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.

Český překlad dokumentu WELMEC Guide 7.2 na webu ÚNMZ /15. 3. 2016/

Podpis Memoranda o spolupráci a porozumění mezi ÚNMZ a Georgian National Agency for Standards and Metrology (GeoSTM) /12. 2. 2016/

Dne 9. 2. 2016 byl v Tbilisi u příležitosti 2. zasedání Smíšeného výboru pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci mezi ČR a Gruzií realizován podpis Memoranda o spolupráci a porozumění mezi ÚNMZ a gruzínskou partnerskou institucí GeoSTM.

Open call for technical experts /5. 2. 2016/

"OPEN CALL FOR TECHNICAL EXPERTS for the execution of the work called for in the Specific Grant Agreement SA/CEN/GROW/EFTA/000/2015-09 "Guidance for the security of CBRNE substances for healthcare facilities along their lifecycle"

Informace k vydání ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 /19. 1. 2016/

V únoru 2016 vychází „ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky“ a „ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“.

Vydání MPM 21-16 /4. 1. 2016/

Nové změny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček /3. 12. 2015/

Změny směrnice a jejich transpozice

Aktivní účast na tvorbě technických norem se vyplácí! /25. 11. 2015/

Není vždy snadné ukázat, jak může být aktivní účast na tvorbě technických norem prospěšná pro Vaši společnost.

39. ZASEDÁNÍ KOMISE PRO TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY OBCHODU (KTPO) /9. 11. 2015/

Dne 27. listopadu 2015 se v 10:00 hod. uskuteční v zasedací místnosti List na Biskupském dvoře 39. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.

Seminář ČESKÉ NORMY 2015 /5. 11. 2015/

Česká společnost pro technickou normalizaci pořádá ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví tradiční seminář České normy 2015 věnovaný novinkám v technické normalizaci.

Seminář ACRI - Novinky v legislativě týkající se železniční dopravy /23. 10. 2015/

Dne 15. října 2015 se v rámci ACRI Akademie konal ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, SŽDC a ÚNMZ seminář o novinkách v legislativě týkající se železniční dopravy.

Metrologie - dotazník k analýze národního metrologického systému /21. 10. 2015/

Dotazníkovou akcí je zahájena příprava aktualizace koncepce rozvoje metrologie na období 2017 - 2021

E-learningový kurz (nejen) pro malé a střední podniky /12. 10. 2015/

Chcete se rychle a zábavnou formou dozvědět více o technické normalizaci? Pomocí krátkých animací a vysvětlujících textů se dozvíte o výhodách plynoucích z používání technických norem a účasti v technické normalizaci.

Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu /12. 10. 2015/

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci ke standardům informačních a komunikačních technologií (ICT) pro jednotný digitální trh.

Pozvánka na seminář ACRI /24. 9. 2015/

Novinky v legislativě týkající se železniční dopravy

Vzdělávací seminář IEC /23. 9. 2015/

Dne 22. září 2015 byl na ÚNMZ realizován vzdělávací seminář určený zejména pro experty z ČR působící v pracovních skupinách Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC).

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) a související nařízení vlády /14. 9. 2015/

Zveřejněn v částce 84 Sbírky zákonů 20. srpna 2015

Označení CE stavebních výrobků /14. 9. 2015/

Informační brožurka EK

Konference “International Standards and Policy“ /2. 9. 2015/

ÚNMZ, jako národní normalizační orgán a člen Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), si Vás dovoluje pozvat na konferenci pořádanou IEC, ISO a Evropskou hospodářskou komisí OSN (UNECE) nazvanou "International Standards and Policy".

Veřejná konzultace k zpřísnění bezpečnostních standardů pro zařízení v ropném a plynárenském průmyslu /19. 8. 2015/

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k nové studii mapující dopady pravidel, které zpřísňují používání zařízení v ropném a plynárenském průmyslu, z nichž mnoho nespadá do působnosti právních předpisů EU o bezpečnosti výrobků.

Informace k revizi ISO 9001 a ISO 14001 /20. 7. 2015/

Revize technických norem „ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky“ a „ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“ postoupily do fáze finálního hlasování.

Oprava nařízení EP a Rady 765/2008/ES a rozhodnutí EP a Rady 768/2008/ES /14. 7. 2015/

Nová znění

Informace o konání pracovní skupiny MARS /3. 7. 2015/

Zásady pro podávání žádostí o oznámení subjektů posuzování shody /30. 6. 2015/

Zpracováno pro účely konzultačních jednání v období do nabytí účinnosti vnitrostátních právních předpisů s cílem předběžného posouzení splnění požadavků týkajících se oznámených subjektů

Informace o konání Semináře ke směrnici 98/34/ES /24. 6. 2015/

Vyjádření k rozsudku NSS /24. 6. 2015/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) není v současné době oprávněn poskytovat jakékoliv normy zdarma.

Jednání o vzájemné spolupráci v oblasti Eurokódů mezi Českou republikou a Moldavskou republikou /12. 6. 2015/

Textilie pro zdravotnictví a sociální služby /3. 6. 2015/

Čeští experti v evropské pracovní skupině „Textilie ve zdravotnictví“ (CEN/TC 248/WG 16) úspěšně zrevidovali technickou specifikaci „Textilie pro zdravotnictví a sociální služby“. Skupinu zabývající se tímto projektem vedl RNDr. Pavel Malčík z Textilního zkušebního ústavu (TZÚ).

Novely vyhlášek MPO 345/2002 Sb. a 262/2000 Sb. /3. 6. 2015/

Seminář ACRI /28. 5. 2015/

Aplikace evropských předpisů a jejich dopad na schvalování a provoz nákladních vozů

ČSN EN 50110-1 ed. 3 /26. 5. 2015/

Dnem 1.6.2015 nabývá účinnosti odbornou veřejností dlouho očekávaná česká verze ČSN EN 50110-1 ed. 3: Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky.

Změna sídla ÚNMZ /18. 5. 2015/

Vážení partneři, dovolujeme si Vám oznámit změnu sídla našeho Úřadu. S účinností od 1. 6. 2015 je nová korespondenční a fakturační adresa:

ÚNMZ zahájil misi v ISO Council (Rada ISO) /11. 5. 2015/

ÚNMZ zahájil misi v ISO Council (Rada ISO), kde bude působit v období 2015 - 2017 ředitel Odboru technické normalizace ing. Jiří Kratochvíl.

Změna sídla organizace /4. 5. 2015/

Vážení návštěvníci webových stránek ÚNMZ.

Informace o konání Semináře ke směrnici 98/34/ES /29. 4. 2015/

Dne 5. června 2015 se v Klubu Lávka na adrese Novotného lávka 1, 110 000 Praha 1 uskuteční Seminář ke směrnici 98/34/ES. Seminář je organizován z iniciativy ÚNMZ, jako Kontaktního místa pro směrnici 98/34/ES, ve spolupráci se dvěma zástupci Evropské komise (DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) a klade si za cíl prohloubit povědomí o existenci dané problematiky. Jednacím jazykem bude angličtina.

6th IEC Young Professionals workshop, 12 – 14. řijna 2015 Minsk, Bělorusko /28. 4. 2015/

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) pořádá v rámci svého generálního zasedání v Minsku workshop "IEC Young Professionals 2015" pro mladé inženýry, techniky, manažery a obchodníky.

20. květen - Světový den metrologie /27. 4. 2015/

Tématem Světového dne metrologie 2015 je „Měření a světlo“.

Pozvánka na seminář ACRI /23. 4. 2015/

Aplikace evropských předpisů a jejich dopad na schvalování a provoz nákladních vozů

Novela zákona o metrologii /21. 4. 2015/

Dne 1. dubna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 85/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

38. ZASEDÁNÍ KOMISE PRO TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY OBCHODU (KTPO) /15. 4. 2015/

Dne 13. května 2015 se v 9:30 hod. uskuteční ve velké zasedací místnosti na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (Politických vězňů 20, Praha 1) 38. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.

Seminář ACRI /9. 4. 2015/

Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie č. C-100/13 proti Spolkové republice Německo v oblasti volného pohybu zboží /1. 4. 2015/

Stavební výrobky

Nová právní úprava v oblasti zdravotnických prostředků /1. 4. 2015/

Zákon a nařízení vlády

Informace ze zasedání Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) /1. 4. 2015/

Ve dnech 17. a 18. března 2015 proběhlo ve francouzské Sophia Antipolis 65. generální zasedání ETSI, kterému předcházelo 44. zasedání zástupců národních normalizačních orgánů za účasti zástupce ÚNMZ.

Pracovní program CEN-CENELEC 2015 /24. 3. 2015/

Pracovní program CEN-CENELEC pro rok 2015 poskytuje přehled nejdůležitějších oblastí, které budou rozvíjeny a podporovány CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) v roce 2015.

Pozvánka na seminář ACRI /24. 3. 2015/

Zveme Vás na seminář „Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě", který pořádá ACRI ve spolupráci s ÚNMZ.

Podpis Memoranda o porozumění mezi ÚNMZ a srbským Ministerstvem hospodářství /16. 3. 2015/

Dne 11. 3. 2015 byl v Bělehradě u příležitosti 8. zasedání Smíšeného výboru pro ekonomickou spolupráci realizován podpis Memoranda o porozumění mezi ÚNMZ a srbským Ministerstvem hospodářství.

Pozvánka na seminář /5. 3. 2015/

Zveme Vás na seminář „Nové nástroje pro rychlou orientaci v technických normách a předpisech při uvádění výrobků na trh", který pořádá Institut pro testování a certifikaci , a. s., Zlín ve spolupráci s ÚNMZ.

Veřejná výzva k podávání návrhů úkolů pro řešení v rámci “Plánu standardizace - Programu rozvoje technické normalizace“ (PRTN) pro rok 2015 /13. 2. 2015/

Odbor technické normalizace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů úkolů PRTN.

Seminář ACRI /2. 2. 2015/

Zveme Vás na seminář „Referenční dokument podle směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství", který pořádá ACRI ve spolupráci s Drážním úřadem a ÚNMZ.

Časopis Metrologie v roce 2015 nově /27. 1. 2015/

Počínaje číslem 1 roku 2015 vychází časopis Metrologie jako celobarevný.

Seminář ACRI - Problematika technických norem pro tramvajovou dopravu /16. 1. 2015/

Dne 15. ledna 2015 se uskutečnil seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ, který se zabýval problematikou technických norem pro tramvajovou dopravu.

Nové formuláře smluv ČSN online ke stažení /19. 12. 2014/

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že byly zveřejněny nové formuláře smluv a dodatků pro ČSN online.

Seminář ACRI /17. 12. 2014/

Zveme Vás na seminář "Technické normy pro tramvajovou dopravu", který pořádá ACRI ve spolupráci s ÚNMZ.

Slavnostní předávání Ceny a čestných uznání Vladimíra Lista za rok 2014 /15. 12. 2014/

Dne 9. 12. 2014 uskutečnil ÚNMZ na půdě Fakulty architektury ČVUT slavnostní předávání Ceny a čestných uznání Vladimíra Lista. Odborná komise v letošním roce na základě podaných nominací udělila pět čestných uznání Vladimíra Lista a jednu Cenu Vladimíra Lista. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo více než 80 pozvaných hostů. Vedle zástupců ÚNMZ a čestných hostů byli přítomni především předsedové TNK a zástupci nejvýznamnějších odběratelů ČSN online.

Informace ke změně cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem /22. 10. 2014/

Vážení uživatelé ČSN online,

Podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi ÚNMZ a arménskou partnerskou organizací /18. 9. 2014/

Dne 10. 9. 2014 byl v Rio de Janeiro při příležitosti zasedání Generální shromáždění ISO realizován podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi ÚNMZ a arménskou partnerskou organizací SARM (Armenian National Institute for Standards).

Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh /4. 9. 2014/

Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář pro odbornou veřejnost, v němž zástupci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Ministerstva průmyslu a obchodu, České obchodní inspekce a TZÚS Praha, s.p., budou informovat o zkušenostech z implementace, současném stavu i předpokládaném vývoji v nařízení CPR.

Chyba v seznamu harmonizovaných norem k CPR /25. 8. 2014/

Upozornění Evropské komise

37. ZASEDÁNÍ KOMISE PRO TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY OBCHODU (KTPO) /20. 8. 2014/

Dne 3. listopadu 2014 se v 9:30 hod. uskuteční v zasedací místnosti "List" budovy ÚNMZ na Biskupském dvoře (Biskupský dvůr 5, Praha 1) 37. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.

Seznam harmonizovaných norem k nařízení CPR /11. 8. 2014/

Úřední věstník EU

Nové státní etalony ČR /29. 7. 2014/

Ke dni 28. 5. 2014 byl Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášen nový státní etalon.

Dohoda o spolupráci ÚNMZ a DÚ /10. 6. 2014/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zahájil aktivní spolupráci s Drážním úřadem

Dvě nová nařízení Komise pro stavební výrobky /29. 5. 2014/

Úřední věstník EU

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /28. 5. 2014/

Informace oznámeným subjektům

Směrnice Nového legislativního rámce /23. 5. 2014/

Rádiová zařízení

Informace ÚNMZ a ČIA /7. 5. 2014/

Principy spolupráce

20. květen - Světový den metrologie /23. 4. 2014/

Letošním motem je „Měření a globální výzvy v energetice“. Moto bylo zvoleno opět jakožto široké téma dotýkající se každodenního života.

Nové státní etalony ČR /9. 4. 2014/

Ke dni 28. 2. 2014 byly Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášeny čtyři nové státní etalony.

Směrnice, které respektují principy Nového legislativního rámce /4. 4. 2014/

Úřední věstník EU

Návrhy nových právních předpisů v oblasti osobních ochranných prostředků a zařízení pro dopravu osob /31. 3. 2014/

Evropská komise dne 27. března 2014 zveřejnila návrhy nových právních předpisů - nařízení Evropského parlamentu a Rady - stanovících požadavky na osobní ochranné prostředky a zařízení pro dopravu osob a pravidla pro jejich volný pohyb v Evropské unii.

Zveřejnění a stažení odkazů na normativní dokumenty OIML ke směrnici 2004/22/ES o měřicích přístrojích /27. 3. 2014/

V Úředním věstníku Evropské unie C 76 (2014) byly zveřejněny nové odkazy na normativní dokumenty OIML ke směrnici 2004/22/ES o měřicích přístrojích. Dále bylo zveřejněno oznámení o stažení odkazů na normativní dokumenty OIML.

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /25. 2. 2014/

Nařízení Komise (EU) č. 157/2014, o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků.

Často kladené otázky k nařízení CPR /28. 1. 2014/

Informační portál

Zřízení nové technické komise Rady pro metrologii /2. 1. 2014/

/18.12.2013/

Nové právní předpisy v oblasti zdravotnických prostředků /13. 12. 2013/

Právní předpisy upravující autorizaci a činnost subjektů posuzování shody.

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /24. 10. 2013/

Změny v právních předpisech

Výzva ke spolupráci - Koordinační skupina pro kybernetickou bezpečnost /19. 8. 2013/

Koordinační skupina pro kybernetickou bezpečnost - CEN/CENELEC/ETSI Cybersecurity Coordination Group (CSCG), v níž má ČR své zastoupení, působí již 2. rokem jako poradní a koordinační orgán technického výboru CEN v politických a strategických záležitostech týkajících se technické normalizace kybernetické bezpečnosti.

Pozvánka na bezplatný seminář Označení CE se zaměřením na stavební výrobky (opakování úspěšného semináře) /15. 8. 2013/

Úřad upozorňuje na akci pořádanou EEN - Enterprise Europe Network

Revize strategie WELMEC /26. 7. 2013/

WELMEC vyhlásil výběrové řízení na aktualizaci strategie WELMEC pro dlouhodobý časový horizont.

Všichni žadatelé o výkon činnosti oznámených subjektů ve smyslu nařízení CPR byli zařazeni do elektronické informační databáze Evropské unie NANDO /24. 7. 2013/

Informace

Tiché stroje – vyšší konkurenceschopnost a lepší zdraví /24. 7. 2013/

V úterý 18. června 2013 se konal v Bruselu seminář nazvaný „Tiché stroje – vyšší konkurenceschopnost a lepší zdraví“. Seminář byl zaměřen na problematiku hluku strojů spadajících pod směrnice 2006/42/ES (strojní směrnice) a 2000/14/ES (směrnice pro emise hluku).

Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček měnící hodnoty limitů pro baryum /18. 7. 2013/

Informace

Komentář k článku „Českým hračkám se už zase daří“ pana Jana Brože publikovanému dne 8. 7. 2013 v MF Dnes /11. 7. 2013/

Informace

Veřejná zakázka “Jazyková výuka zaměstnanců ÚNMZ“ /4. 7. 2013/

Dne 12.06.2013 bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno Oznámení předběžných informací k veřejné zakázce "Jazyková výuka zaměstnanců ÚNMZ", evidenční číslo 356859.

Informace k zahájení výkonu činnosti oznámených subjektů usazených na území ČR, které od 1. 7. 2013 budou působit ve smyslu nařízení CPR /21. 6. 2013/

V reakci na četné dotazy odborné technické veřejnosti sdělujeme, že žádosti o výkon činnosti oznámených subjektů usazených na území ČR, které od 1. 7. 2013 budou působit ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), se nyní nacházejí v neveřejné sekci informační databáze NANDO, a to ve fázi připomínkování.

Informace ke konci přechodného období pro požadavky na chemické vlastnosti hraček /22. 5. 2013/

Dne 19. července 2013 končí dvouleté přechodné období, které podle § 25 odst. 2 nařízení vlády č. 86/2011 Sb. umožňuje splnění požadavků na chemické vlastnosti hraček splněním požadavků na chemické vlastnosti podle nařízení vlády č. 19/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace o zprovoznění anglické stránky EK s nejčastějšími dotazy a odpověďmi na téma stavební výrobky /22. 5. 2013/

Výrobci, dovozci, distributoři ale i široká spotřebitelská veřejnost budou mít možnost najít odpovědi na základní otázky související se zrušením směrnice č. 89/106/EHS o stavebních výrobcích a jejím nahrazením níže uvedeným nařízením.

20. květen – Světový den metrologie /20. 5. 2013/

Letošním motem Světového dne metrologie je „Měření v každodenním životě“.

Oznamování k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /7. 5. 2013/

Informace

Postup procesu oznamování subjektů působících v roli třetí strany při plnění úkolů při postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (oznámené subjekty) /7. 5. 2013/

Informace

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /23. 4. 2013/

prohlášení o vlastnostech, označení CE

POZVÁNKA NA 1. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU VYNÁLEZŮ, NOVÝCH NÁPADŮ A INOVATIVNÍCH PRODUKTŮ INVENTO 2013 /22. 4. 2013/

Ve dnech 6. až 8. června 2013 se v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti v Holešovicích uskuteční 1. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů, nových nápadů a inovativních produktů INVENTO 2013.

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /12. 4. 2013/

duben 2013 (navazuje na předchozí informaci z ledna 2013)

Časopis Metrologie /15. 3. 2013/

Postupné zveřejňování textů starších čísel.

90. let české technické normalizace v pořadu ČRo, stanice Leonardo /22. 2. 2013/

Poslechněte si zvukový záznam pořadu Monitor, ze dne 22.2.2013, ve kterém předseda ÚNMZ, Ing. Milan Holeček, v rozhovoru s moderátorkou představuje výstavu k 90. letům české technické normalizace.

Zasedání skupiny WG 8 WELMEC v březnu 2013 /18. 2. 2013/

Ve dnech 27. až 28. března 2013 se bude konat v Praze zasedání pracovní skupiny WG 8 WELMEC.

Nové státní etalony ČR /11. 2. 2013/

Ke dni 28. 1. 2013 byly Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášeny dva nové státní etalony.

Veřejná zakázka /5. 2. 2013/

Dne 4.2.2013 byla ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele zveřejněna veřejná zakázka „Porovnání procesů a dat stávajícího systému s nově navrhovaným systémem tvorby technických norem“, evid. č. 344669.

Národní technické muzeum připomíná 90 let české technické normalizace /31. 1. 2013/

V Národním technickém muzeu (NTM) v Praze na Letné byla 29. 1. 2013 slavnostně zahájena tematická výstava k 90. výročí české technické normalizace. Výstava zde bude k vidění až do konce května. Ve spolupráci s NTM výstavu připravil Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Na výstavu, ale i další expozice Národního technického muzea, Vás srdečně zveme.

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /25. 1. 2013/

leden 2013 (navazuje na předchozí informaci z 16.4.2012)

GUM jako sborník technické harmonizace /9. 1. 2013/

Na přelomu roku byl se souhlasem BIPM vydán v českém znění Pokyn pro vyjadřování nejistoty měření (GUM) jako sborník technické harmonizace a umožněn tak jeho přístup zdarma pro širokou veřejnost.

Informace k EN 15050+A1 Betonové prefabrikáty - Mostní prvky /23. 10. 2012/

říjen 2012

Veřejná konzultace k budoucnosti metrologického výzkumu /19. 10. 2012/

Na stránce EK je až do 23. prosince 2012 možné vyplnit dotazník týkající se Evropského metrologického výzkumného programu (EMRP) a jeho možného pokračování v rámci programu Horizont 2020.

Poděkování výkonného ředitele IEC /1. 10. 2012/

Český národní komitét obdržel osobní poděkování a uznání od generálního sekretáře a výkonného ředitele IEC pana Aharona Amita za 13 let trvající podporu jeho osoby i podpory IEC jako celku.

Semináře Evropské federace pro bezpečnost (ESF) /13. 9. 2012/

Informace

Nová vyhláška v metrologii /31. 8. 2012/

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 30. srpna 2012 vyhláška č. 282/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb.

Zabezpečení procesu oznamování subjektů působících ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích. /4. 7. 2012/

Informace k zabezpečení procesu oznamování subjektů působících v roli třetí strany při plnění úkolů při postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (oznámené subjekty).

KONFERENCE K NAŘÍZENÍ EP A RADY (EU) č. 305/2011, O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH /4. 7. 2012/

Informace

Rozhodnutí Komise č. 2012/160/EU týkající se směrnice o bezpečnosti hraček /25. 6. 2012/

Rozhodnutí Komise o vnitrostátních předpisech oznámených německou spolkovou vládou ponechávajících limitní hodnoty pro olovo, baryum, arsen, antimon, rtuť a nitrosaminy a nitrosovatelné látky v hračkách po nabytí účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (2012/160/EU)

54. zasedání členů společnosti Waldemar Hellmich Kreis /6. 6. 2012/

Tato společnost je čestným sborem vysoce postavených osobností z průmyslu, obchodu, státní správy a vědy, které do tohoto sboru jmenuje správní rada německého normalizačního institutu DIN.

Informace o webové stránce Evropské komise věnované stavebnictví /30. 5. 2012/

Počátkem roku 2012 byla uvedena do provozu webová stránka Evropské komise věnovaná stavebnictví.

Světový den metrologie /17. 4. 2012/

Jako každý rok i letos připadá svátek všech metrologů na 20. květen.

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /16. 4. 2012/

duben 2012 (navazuje na předchozí informaci z 16.1.2012)

ÚNMZ vydává změnu Z1 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (vydání oznámeno ve Věstníku č. 4/2012) /vloženo 10. 4. 2012/

Tato technická norma je národní českou technickou normou ve stavebnictví, přičemž na její normové hodnoty odkazuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

Úspěšný průběh semináře „Technické normy pro oblast nanotechnologií a nanomateriálů“ /6. 4. 2012/

Dne 28.3.2012 se v budově ÚNMZ na Biskupském dvoře konal seminář určený podnikům, jejichž výrobní, případně uživatelská oblast je spojena s problematikou nanomateriálů.

Den ÚNMZ - prezentace přednášejících a článek /15. 2. 2012/

Prezentace přednášejících a článek ze Dne ÚNMZ.

Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2012, kterým se členským státům ukládá povinnost zakázat uvádění na trh řezacích příslušenství mulčovacího typu k přenosným křovinořezům /26. 1. 2012/

Úř. věst. EU, L 18, 21.1.2012, s. 5—6

Informace ÚNMZ k oznamování subjektů pro posuzování shody podle normy ČSN EN 1090-1 /20. 1. 2012/

Informace ÚNMZ k oznamování subjektů pro posuzování shody podle normy ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (Konstrukční kovové výrobky a doplňky - výrobková skupina 2/4)

Databáze certifikátů ES přezkoušení typu vydaných autorizovanými osobami pro osobní ochranné prostředky kategorie II. a III. a dostupných informací o certifikátech vydaných pro osobní ochranné prostředky I. kategorie akreditovanými osobami /17. 1. 2012/

ÚNMZ zveřejňuje v sektoru Osobní ochranné prostředky odkaz na databázi, která je umístěna na internetových stránkách VÚBP, v.i.i.

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /16. 1. 2012/

leden 2012

Koncepce rozvoje NMS ČR na období let 2012 -2016 /6. 1. 2012/

Vláda ČR na svém zasedání dne 7. prosince 2011 schválila Koncepci rozvoje národního metrologického systému ČR (UV ČR ze dne 7. prosince 2011 č. 901)

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně /23. 11. 2011/

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořádaného ve dnech 4. - 6.10.2011 se uskutečnil seminář Rizika ve strojírenství.

24. ZASEDÁNÍ GENERÁLNÍ KONFERENCE PRO VÁHY A MÍRY /15. 11. 2011/

Generální konference pro váhy a míry (CGPM) je vrcholným orgánem mezivládní dohody Metrická konvence a tvoří ji delegáti všech členských států. Zasedání CGPM probíhají ve čtyřletých periodách a letošní již 24. zasedání se konalo ve dnech 17. až 21. října v Paříži.

46. zasedání Mezinárodního výboru pro legální metrologii (CIML) /4. 11. 2011/

Letošní již 46. zasedání CIML se konalo ve dnech 11. - 14. října 2011 v Praze v kongresovém hotelu Clarion. Na jeho organizaci se podílel Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví společně s Českým metrologickým institutem.

Světový den technické normalizace /18. 10. 2011/

Dne 11. října se v Konferenčním centru na Biskupském dvoře (pracoviště odboru technické normalizace), uskutečnil seminář při příležitosti oslav Světového dne normalizace.

Nová vyhláška v metrologii /6. 10. 2011/

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 30. září 2011 vyhláška č. 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva EK o provedení směrnice o měřicích přístrojích (MID) /27. 7. 2011/

Evropská komise předložila dne 17. června 2011 Evropskému parlamentu a Radě EU Zprávu o provedení směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích (COM 2011/357), jak jí ukládal článek 25 této směrnice.

Nové státní etalony /26. 7. 2011/

Dne 14. července 2011 byly schváleny předsedou ÚNMZ a vyhlášeny 2 nové státní etalony a změna současného etalonu teploty

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA HRAČKY A NOVELA ZÁKONA O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY /21. 7. 2011/

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky

Nová vyhláška v metrologii /19. 7. 2011/

Vyhláška č. 204/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb.

Nový běh školení AAAO organizovaný ve spolupráci s ÚNMZ pro odborné pracovníky AO/NO /28. 6. 2011/

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) připravila a zahajuje ve druhé polovině roku 2011 nový běh školení pro odborné pracovníky AO/NO.

27. zasedání Výboru WELMEC /28. 6. 2011/

Letošní, v pořadí dvacáté sedmé, zasedání Výboru WELMEC probíhalo ve dnech 12. až 13. května v hotelu Corinthia v maltském hlavním městě Valletta pod záštitou MSA (Malta Standards Authority), vládní organizace.

SVĚTOVÝ DEN METROLOGIE 2011 /27. 4. 2011/

Chemická měření pro náš život a budoucnost

Brožura o bezpečnosti hraček podle nové směrnice č. 2009/48/ES /25. 2. 2011/

Komise EU ve spolupráci s TIE (Toy Industries of Europe) zpracovala brožuru o bezpečnosti hraček určenou pro všechny strany, jichž se přímo či nepřímo týká nová směrnice č. 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti