Aktuality z oblasti metrologie

 

Upozorňujeme na výstupy z Programu rozvoje metrologie (zde), kde najdete např.: příručku pro použití elektronických vah, ale také do češtiny přeložené návodové dokumenty OIML, WELMEC a mnoho dalších zajímavých zpráv z řešení rozvojových úkolů v různých oborech metrologie.

Průzkum ke směrnici o jednotkách měření /21. 10. 2019/

(do 29. října 2019)

Evropské partnerství v metrologii /19. 9. 2019/

Veřejné konzultace k iniciativě Metrologický výzkum - evropské partnerství v metrologii

Informace pro distributory a prodejce lihovin /16. 9. 2019/

Odchylka od požadavků pro jmenovitá množství stanovených ve směrnici 2007/45/ES

Vydání revize směrnice o jednotkách měření /26. 7. 2019/

Informace

Mezinárodní soustava jednotek (SI) s novými definicemi /24. 5. 2019/

Vydána příručka o mezinárodní soustavě jednotek (SI)

Světový den metrologie - 20. května /26. 4. 2019/

Revize směrnice 2014/35/EU (LVD) /15. 2. 2019/

Veřejné konzultace

Vyhlášení nových státních etalonů /15. 1. 2019/

Ke dni 3.1.2019 byly Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášeny nové státní etalony.

26. zasedání Generální konference pro váhy a míry /9. 11. 2018/

Revize mezinárodní soustavy jednotek SI

Světový den metrologie 2018 /9. 5. 2018/

Certifikační systém OIML /4. 1. 2018/

Dnem 1. ledna 2018 začal platit nový jednotný certifikační systém OIML.

Technická norma pro výrobce referenčních materiálů vychází v českém jazyce /15. 12. 2017/

ČSN EN ISO 17034 “Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů“ (General requirements for the competence of reference material producers).

Technická norma pro výrobce referenčních materiálů /25. 8. 2017/

informace o vydání normy ČSN EN ISO 17034

Světový den metrologie /publikováno 19. 5. 2017/

20. květen je již tradičně připomínán jako Světový den metrologie.

Novela nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel /4. 4. 2017/

Schválení koncepce rozvoje NMS pro období 2017-21 /22. 12. 2016/

Koncepce rozvoje NMS je schválena Usnesením vlády z 14.12. 2016 č. 1129

Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii VIM3 /21. 9. 2016/

Elektronická verze

20. květen, Světový den metrologie /9. 5. 2016/

Letos s motem "Měření v dynamickém světě"

Český překlad dokumentu WELMEC Guide 7.2 na webu ÚNMZ /15. 3. 2016/

Vydání MPM 21-16 /4. 1. 2016/

Dotazník k analýze národního metrologického systému /21. 10. 2015/

Připravuje se aktualizace koncepce rozvoje metrologie pro období 2017 až 2021

Novely vyhlášek MPO 345/2002 Sb. a 262/2000 Sb. /3. 6. 2015/

20. květen - Světový den metrologie /27. 4. 2015/

Tématem Světového dne metrologie 2015 je „Měření a světlo“.

Novela zákona o metrologii /21. 4. 2015/

Dne 1. dubna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 85/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Časopis Metrologie v roce 2015 nově /27. 1. 2015/

Počínaje číslem 1 roku 2015 vychází časopis Metrologie jako celobarevný.

Nové státní etalony ČR /29. 7. 2014/

Ke dni 28. 5. 2014 byl Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášen nový státní etalon.

Informační leták k MID /5. 6. 2014/

V rubrice Metrologický systém/ Normy a technické předpisy ke směrnicím MID a NAWI je nově umístěn informační leták k postupům posuzování shody podle MID.

20. květen - Světový den metrologie /23. 4. 2014/

Letošním motem je „Měření a globální výzvy v energetice“. Moto bylo zvoleno opět jakožto široké téma dotýkající se každodenního života.

Nové státní etalony ČR /9. 4. 2014/

Ke dni 28. 2. 2014 byly Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášeny čtyři nové státní etalony.

Zveřejnění a stažení odkazů na normativní dokumenty OIML ke směrnici 2004/22/ES o měřicích přístrojích /27. 3. 2014/

V Úředním věstníku Evropské unie C 76 (2014) byly zveřejněny nové odkazy na normativní dokumenty OIML ke směrnici 2004/22/ES o měřicích přístrojích. Dále bylo zveřejněno oznámení o stažení odkazů na normativní dokumenty OIML.

Zřízení nové technické komise Rady pro metrologii /2. 1. 2014/

/18.12.2013/

Vydání MPM 10-13 /13. 11. 2013/

ÚNMZ vydal nový metodický pokyn pro metrologii MPM 10-13 „Autorizace metrologických středisek k ověřování stanovených měřidel nebo k certifikaci referenčních materiálů“.

Revize strategie WELMEC /26. 7. 2013/

WELMEC vyhlásil výběrové řízení na aktualizaci strategie WELMEC pro dlouhodobý časový horizont.

20. květen – Světový den metrologie /20. 5. 2013/

Letošním motem Světového dne metrologie je „Měření v každodenním životě“.

Časopis Metrologie /15. 3. 2013/

Postupné zveřejňování textů starších čísel.

Zasedání skupiny WG 8 WELMEC v březnu 2013 /18. 2. 2013/

Ve dnech 27. až 28. března 2013 se bude konat v Praze zasedání pracovní skupiny WG 8 WELMEC.

Nové státní etalony ČR /11. 2. 2013/

Ke dni 28. 1. 2013 byly Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášeny dva nové státní etalony.

GUM jako sborník technické harmonizace /9. 1. 2013/

Na přelomu roku byl se souhlasem BIPM vydán v českém znění Pokyn pro vyjadřování nejistoty měření (GUM) jako sborník technické harmonizace a umožněn tak jeho přístup zdarma pro širokou veřejnost.

Veřejná konzultace k budoucnosti metrologického výzkumu /19. 10. 2012/

Na stránce EK je až do 23. prosince 2012 možné vyplnit dotazník týkající se Evropského metrologického výzkumného programu (EMRP) a jeho možného pokračování v rámci programu Horizont 2020.

Nová vyhláška v metrologii /31. 8. 2012/

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 30. srpna 2012 vyhláška č. 282/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb.

Světový den metrologie /17. 4. 2012/

Jako každý rok i letos připadá svátek všech metrologů na 20. květen.

Koncepce rozvoje NMS ČR na období let 2012 -2016 /6. 1. 2012/

Vláda ČR na svém zasedání dne 7. prosince 2011 schválila Koncepci rozvoje národního metrologického systému ČR (UV ČR ze dne 7. prosince 2011 č. 901)

24. ZASEDÁNÍ GENERÁLNÍ KONFERENCE PRO VÁHY A MÍRY /15. 11. 2011/

Generální konference pro váhy a míry (CGPM) je vrcholným orgánem mezivládní dohody Metrická konvence a tvoří ji delegáti všech členských států. Zasedání CGPM probíhají ve čtyřletých periodách a letošní již 24. zasedání se konalo ve dnech 17. až 21. října v Paříži.

46. zasedání Mezinárodního výboru pro legální metrologii (CIML) /4. 11. 2011/

Letošní již 46. zasedání CIML se konalo ve dnech 11. - 14. října 2011 v Praze v kongresovém hotelu Clarion. Na jeho organizaci se podílel Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví společně s Českým metrologickým institutem.

Nová vyhláška v metrologii /6. 10. 2011/

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 30. září 2011 vyhláška č. 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva EK o provedení směrnice o měřicích přístrojích (MID) /27. 7. 2011/

Evropská komise předložila dne 17. června 2011 Evropskému parlamentu a Radě EU Zprávu o provedení směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích (COM 2011/357), jak jí ukládal článek 25 této směrnice.

Nové státní etalony /26. 7. 2011/

Dne 14. července 2011 byly schváleny předsedou ÚNMZ a vyhlášeny 2 nové státní etalony a změna současného etalonu teploty

Nová vyhláška v metrologii /19. 7. 2011/

Vyhláška č. 204/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb.

27. zasedání Výboru WELMEC /28. 6. 2011/

Letošní, v pořadí dvacáté sedmé, zasedání Výboru WELMEC probíhalo ve dnech 12. až 13. května v hotelu Corinthia v maltském hlavním městě Valletta pod záštitou MSA (Malta Standards Authority), vládní organizace.

SVĚTOVÝ DEN METROLOGIE 2011 /27. 4. 2011/

Chemická měření pro náš život a budoucnost

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti