VÝUKOVÉ PROGRAMY

ÚNMZ je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditován podle zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 317/2005 Sb. jako vzdělávací instituce v oblasti technické normalizace. V současné době je připravováno rozšíření akreditace i na oblast metrologie a státního zkušebnictví. Pro podporu výuky základů technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví na středních školách jsou zpracovány a zde publikovány příslušné materiály, primárně určené pro výuku na středních školách. Umožní i další formy popularizace technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

ÚNMZ předpokládá, že 1x ročně budou výukové materiály prověřovány a v případě potřeby aktualizovány. Umístění výukových materiálů na webu ÚNMZ umožní zájemcům stažení aktuálních verzí.

Výukové programy: doprovodné texty a powerpointové prezentace jsou uvedeny přímo v dílčích rubrikách technická normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. 

Metrologie  

Státní zkušebnictví  

Technická normalizace  

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti