PROGRAM ROZVOJE ZKUŠEBNICTVÍ

Program rozvoje zkušebnictví 

Program rozvoje zkušebnictví je zaměřen na rozvoj v oblasti posuzování shody a státního zkušebnictví. Zahrnuje úkoly, které se týkají následujících oblastí: 

a) metodické zabezpečení činnosti  autorizovaných/notifikovaných, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací

b) spolupráce na koordinaci jednotného postupu  autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací

c) mezinárodní spolupráce

d) zdokonalování činnosti autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů  a uznaných nezávislých organizací

e) publikační a osvětová činnost

 

Soubory ke stažení:

  1. Výzva (PDF 468 kB) 
  2. Nabídkový list  (DOC 26 kB)
  3. Zásady oponentního řízení (PDF 28 kB)
  4. Pokyny pro zpracování zpráv o řešení úkolu PRZ (PDF 45 kB)

 

Kontaktní a fakturační údaje

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Biskupský dvůr 1148/5, 110 00  Praha 1

IČ: 48135267
bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, Na Příkopě č. 28, 110 00 Praha 1, č. účtu: 21622-001/0710

Vybrané dokumenty z PRZ  

Plán Programu rozvoje zkušebnictví  

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti