VĚSTNÍK ÚNMZ

Věstník ÚNMZ je k dispozici k volnému stažení a prohlížení. Šíření a využívání elektronické formy Věstníku ÚNMZ či jeho částí jakýmkoliv komerčním způsobem je nepřípustné. 

Kontakt pro dotazy k administraci Věstníku:

pí Hrušková, tel: 221802222, e-mail: hruskova@unmz.cz 

V případě zájmu o předplatné Věstníku na rok 2019 v tištěné podobě kontaktujte:
PhDr. Bořivoj Kleník
nakladatelský servis Q-art
Bezdědice 19
294 25 Katusice
.
tel./fax: 326 394 888 nebo 603 846 527, e-mail: klenik@q-art.cz 
nebo využijte  objednávkový formulář (doc)


Věstníky  ÚNMZ  - kompletní  pro čtení i pro stažení  v pdf 

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Mimořádné číslo 2019

Mimořádný Věstník 07-2019_oznámení CIP

Mimořádné číslo 2018:

Mimořádný Věstník 04-2018_oznámení CIP

Archiv Věstníku ÚNMZ z let 1997 - 2017


Informace zveřejňované ve Věstníku ÚNMZ:

ČÁST A - OZNÁMENÍ

Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy – o harmonizovaných normách a určených normách vztahujících se k jednotlivým právním předpisům ČR;

Oddíl 2. České technické normy  – o českých technických normách, které byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny;

Oddíl 3. Metrologie  – o autorizaci metrologických středisek a subjektů k výkonu úředního měření, o vyhlašování státních etalonů a o pověření k uchovávání státních etalonů, o schválených typech měřidel a certifikovaných referenčních materiálech;  

Oddíl 4. Autorizace – o udělení autorizace subjektům pro posuzování shody, o změnách nebo zrušení rozhodnutí o udělení autorizace; 

Oddíl 5. Akreditace - o vydání osvědčení o akreditaci nebo o ukončení jejich platnosti;  

Oddíl 6. Ostatní oznámení - například z oblastí: standardizačních dohod NATO, návrhů evropských norem CEN, CENELEC a ETSI.  

ČÁST B - INFORMACE

Např.: od  informačního střediska WTO  - o notifikacích Členů Dohody o technických překážkách obchodu (TBT), která je nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO).                                                                           

ČÁST  C - SDĚLENÍ

Jiná sdělení související s oblastmi působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, např. o ukončení platnosti technických norem.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti