Odložení termínu ukončení presumpce shody pro EN 954-1:1996

Harmonizované normy k nové směrnici o strojním zařízení 2006/42/ES

Sdělením Komise 2009/C 309/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES byly dne 18. prosince 2009 v Úředním věstníku EU č. C 309 zveřejněny názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci této směrnice.

Toto sdělení bylo doplněno sdělením Komise 2009/C 321/09 zveřejněným dne 29. prosince 2009 v Úředním věstníku EU č. C 321, kterým bylo mimo jiné odloženo datum ukončení presumpce shody nahrazované normy EN 954-1:1996Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci“. Datum původně určené na 28. prosince 2009 bylo odloženo o dva roky, tj. do 31. prosince 2011.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti