Informace k vydání ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

Připravuje se vydání „ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky“ a „ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“.

Konečné verze technických norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 byly vydány Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a byly převzaty Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

V současné době probíhají práce na zavedení obou norem do soustavy ČSN překladem. ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 budou vydány v únoru 2016.

O jejich vydání budeme veřejnost informovat.

 

Případné dotazy týkající se vydání ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 směřujte na kontaktní osoby ÚNMZ:

ČSN EN ISO 9001:  Ing. Kristýna Žiaková, ziakova@unmz.cz

ČSN EN ISO 14001:  Ing. Alena Mastná, mastna@unmz.cz

 

Informace o ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, včetně několika informativních příruček, najdete na webových stránkách ISO.

ISO 9001: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2002

ISO 14001http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1999

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti