Další určené normy pro MID

V čísle 2/2010 Věstníku ÚNMZ budou oznámeny další určené normy vztahující se k NV č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla.  Jedná se o čtyři doporučení OIML:

  • K příloze č. 4 Plynoměry se vztahuje doporučení OIML R 137-1 2006
  • K příloze č. 4 Přepočítávače množství plynu se vztahuje doporučení OIML R 140 2007
  • K příloze č. 9 Taxametry se vztahuje doporučení OIML R 21 2007
  • K příloze č. 10 Odměrné nádoby se vztahuje doporučení OIML R 138 2007.

Všechna doporučení OIML jsou volně ke stažení v anglickém znění na webové stránce OIML: www.oiml.org/publications.

V přehledných tabulkách jsou uvedeny křížové odkazy na jednotlivé odstavce NV č. 464/2005 Sb. ve srovnání s příslušným doporučením OIML a také ve srovnání se směrnicí 2004/22/ES (MID).

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti