Memorandum o spolupráci mezi ÚNMZ a Tureckým institutem pro normalizaci (TSE)

Při příležitosti státní návštěvy prezidenta Václava Klause v Turecku, bylo na závěr česko-tureckého podnikatelského fóra v Ankaře podepsáno také Memorandum o spolupráci mezi ÚNMZ a Tureckým institutem pro normalizaci (TSE).

Na závěr  česko-tureckého podnikatelského fóra v Ankaře, jež se uskutečnilo při příležitosti státní návštěvy prezidenta Václava Klause v Turecku, bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ÚNMZ a Tureckým institutem pro normalizaci (TSE).

V rámci realizace této spolupráce si obě strany vyměňují informace týkající se změn v regulovaných sférách v obou státech, ke kterým došlo na základě jejich národních právních úprav (rozsahu povinného posuzování a certifikování výrobků na základě národních předpisů), a které mají dopad na výměnu zboží či podnikání, dále pak z oblasti normalizace a metrologie a zapojení do mezinárodních či evropských organizací. Memorandum předjímá možnost vzájemných setkání a studijních cest, dává základ pro další spolupráci mezi oprávněnými orgány pro certifikaci a autorizovanými/notifikovanými  osobami. Tuto spolupráci strany považují za významný prvek přispívající k usnadnění vzájemného obchodu, který umožňuje zjednodušení procesu zkoušení a certifikace výrobků, jak před jejich uvedením na jednotný evropský trh, tak i na trh daného státu.

Memorandum bylo podepsáno předsedou Tureckého institutu pro normalizaci, panem Hulusi Senturkem a předsedou Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Milanem Holečkem.

Text Memoranda:

Memorandum s TSE (pdf, 462 kB)

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti