Informace o konání Semináře 98/34

Dne 20. 5. 2011 se v Klubu Lávka (Novotného lávka 1, Praha) konal seminář zaměřený na notifikační proceduru podle směrnice 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES (dále jen “směrnice 98/34/ES“).

Seminář byl organizován z iniciativy národního Kontaktního místa pro směrnici 98/34/ES ve spolupráci se dvěma zástupci Generálního ředitelství Evropské komise pro podnikání a průmysl a kladl si za cíl prohloubit povědomí o existenci dané problematiky. Jednacím jazykem byla angličtina.

Přítomno bylo celkem 52 zástupců z řad ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy.

Reprezentanti Evropské komise Jana Krestýnová a Christos Kyriatzis seznámili přítomné se základními principy notifikační procedury podle směrnice 98/34/ES, včetně právních důsledků nesplnění povinností stanovených směrnicí 98/34/ES (např. nenotifikování návrhu technického předpisu, nedodržení období pozastavení prací, apod.). Ve výkladu nechyběla ani aktuální témata, jako např. vazba mezi směrnicí 98/34/ES a směrnicí 2006/123/ES o službách a nařízením (ES) č. 764/2008  o vzájemném uznávání výrobků.

Účastníci byli pravidelně vyzýváni k neformální konzultaci svých eventuelních problémů spojených s používáním směrnice 98/34/ES a rovněž byla dána možnost klást dotazy, a to i v českém jazyce.

Ověření nabytých znalostí v praxi si účastníci mohli vyzkoušet prostřednictvím “case studies“, které jim zástupci EK připravili k řešení.

V přílohách naleznete prezentaci EK spolu se stručnou informací národního Kontaktního místa pro směrnici 98/34/ES o uplatňování směrnice 98/34/ES v České republice.

Prezentace EK

Prezentace národního Kontaktního místa pro směrnici 98/34/ES

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti