Návrh „Strategie Evropského normalizačního systému do roku 2020“ k připomínkám

První společná strategie CEN, CENELEC a evropských spolupracujících organizací se předkládá k připomínkám do 12.dubna 2013.

Dokument má charakter zastřešujícího dokumentu obsahujícího nejpodstatnější cíle a ambice evropské normalizace.

Je rozdělen do 3 částí. První část obsahuje Strategické cíle pro celý evropský normalizační systém do roku 2020. Druhá část obsahuje cíle CEN a CENELEC do roku 2020 a třetí, zatím velmi stručná, je nazvána Plnění cílů.

Vaše náměty a připomínky, které by pomohly zlepšit předložený návrh strategie zasílejte na adresu normalizace@unmz.cz.

 

European standardization strategy 2020_Draft for public consultation_20130312.pdf

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti