DOTAZNÍK PRO EXPORTÉRY

Za účelem zhodnocení spolupráce mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a vládní agenturou CzechTrade nás zajímá Váš názor.

Na http://www.businessinfo.cz/cz/pruzkum/?enqid=145 byl spuštěn dotazník zaměřený na možný servis spojený se vstupem na nové trhy s cílem využít získané reakce k zefektivnění tohoto procesu a ke zhodnocení spolupráce mezi ÚNMZ a CzechTrade.

Přivítáme vyplnění dotazníku v termínu do 31. 3. 2012.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti