Předání ceny IEC 1906 Award

Dne 27. srpna 2013 předal předseda ÚNMZ Ing. Milan Holeček Doc. RNDr. Janu Obdržálkovi, CSc. cenu Mezinárodní elektrotechnické komise IEC „1906 Award“, která mu byla udělena na návrh předsedy a sekretáře technické komise IEC/TC 1 Terminologie.

Jedná se již o třetí vyznamenání tohoto typu udělené expertu z České republiky (v roce 2011 získal toto ocenění pan Josef Rýmus, v roce 2012 Ing. Václav Sklenička, CSc.). Cena IEC „1906 Award“,  jejíž název připomíná rok založení IEC, je jedním ze tří ocenění udělovaných každoročně IEC a nejvyšším oceněním, které může získat expert činný v komisích nebo subkomisích IEC. Účelem je ocenit a vyznamenat nenahraditelnou práci expertů v IEC. Uděluje se za mimořádný přínos k práci na konkrétním projektu nebo k aktivitám IEC v technické normalizaci.

Doc. RNDr. Jan Obdržálek působí jako expert nejen v pracovních skupinách  komise IEC/TC 1 Terminologie, ale vzhledem ke svým odborným kvalitám byl v minulém roce zvolen též předsedou IEC/TC 25 Veličiny a jednotky. Během své dlouholeté činnosti na poli technické normalizace výrazným způsobem přispěl jak k prosazování zájmů České republiky, tak také k mezinárodní technické normalizaci v uvedených oborech, které jsou průřezovými pro technickou normalizaci nejen v oblasti elektrotechniky. Tímto bychom Doc. Janu Obdržálkovi rádi poděkovali za jeho práci v mezinárodní i národní technické normalizaci a poblahopřáli mu k zaslouženému ocenění.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti