Seminář pro malé a střední podniky - 23. 4. 2013 v ÚNMZ

Seminář je součástí evropského projektu SMEST.

Dne 23. dubna 2013 bude Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pořádat v Praze na Biskupském dvoře ve spolupráci s evropskými partnery seminář v rámci projektu SMEST  2 (soubor nástrojů pro malé a střední podniky), na kterém se účastníci dozvědí o výhodách účasti v procesu technické normalizace, budou předány zkušenosti MSP s používáním technických norem a s přímou účastí při tvorbě technických norem a poskytnuty další praktickéinformace.

V případě zájmu o účast na tomto semináři nás kontaktujte e-mailem na adrese weimannova@unmz.cz. Následně Vám bude zaslán podrobný program semináře. Účast na semináři není zpoplatněna.


Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti