Seminář k nové normě ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky

Dne 8. listopadu se v konferenčním centru ÚNMZ uskutečnil seminář z příležitosti vydání ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky.

 Seminář, který pořádal ÚNMZ ve spolupráci s Českou společností pro jakost, proběhl ve velmi přátelské atmosféře. Zúčastnili se ho zástupci široké škály organizací (např. certifikační organizace, vysoké školy, stavební, výrobní a dopravní podnik).

Přítomné na semináři přivítal ředitel odboru technické normalizace, Jiří Kratochvíl.

Potom se ujal slova Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ, který se v úvodní části svého příspěvku zmínil o historii vzniku normy. V další části se detailně věnoval jednotlivým kapitolám a požadavkům normy.

Alena Plášková, předsedkyně odborné sekce pro společenskou odpovědnost při Radě kvality ČR, ve svém příspěvku seznámila přítomné s principy společenské odpovědnosti a podrobně popsala tři pilíře společenské odpovědnosti. Její prezentaci, která byla velmi zajímavá, najdete na této stránce.

Jako poslední vystoupil Přemysl Filip, senior manažer společenské odpovědnosti ze společnosti Vodafone. Pro všechny přítomné bylo přínosné a zajímavé slyšet o tom, jak tato organizace uplatňuje společenskou odpovědnost v praxi.

V průběhu semináře účastníci vznesli několik dotazů a na konci proběhla zajímavá diskuse. Přítomní, a to posluchači i přednášející, hodnotili seminář velmi kladně.

Norma pro CSR_UNMZ.pptx

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti