OD 1. dubna 2010 ČSN EN Eurokódy nahrazují původní ČSN

V návaznosti na povinnosti vyplývající z členství v CEN se od 1. dubna 2010 nahrazují původní ČSN pro navrhování stavebních konstrukcí souborem ČSN EN Eurokódů.  Ve Věstníku ÚNMZ č. 03/2010 bylo uveřejněno oznámení o vydání změn ČSN EN Eurokódů. V těchto změnách je uvedeno, které ČSN konfliktní s Eurokódy jsou nahrazovány.

V přiložené tabulce je pro informaci uveden přehled jednotlivých Eurokódů  spolu s odpovídajícími nahrazovanými konfliktními ČSN.

Přílohy:

přehled ČSN EN Eurokódů nahrazujících ČSN.pdf (18 kB)

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti