Změna zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

V částce 55/2010 Sbírky zákonů České republiky byl zveřejněn zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů.

V důsledku nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. dnem 1. srpna 2010, budou změněna některá ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o ustanovení, která se týkají:

-          zrušení institutu středisek kalibrační služby,

-          úprava způsobu návaznosti pracovních měřidel,

-          rozšíření možnosti navázání hlavních etalonů,

-          zpřesnění požadavků na hotově balené zboží,

-          stanovení významu označení shody a zajišťovacích značek výrobce.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti