5th IEC Young Professionals workshop, 10 – 12. listopad 2014 Tokio, Japonsko

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) pořádá v rámci svého generálního zasedání v Tokiu workshop "IEC Young Professionals 2014" pro mladé inženýry, techniky, manažery a obchodníky.

Smyslem tohoto semináře je prohloubit povědomí o technických normách a jejich tvorbě, navázat nové mezinárodní kontakty a v neposlední řadě nabyté znalosti zúročit v rámci svého profesního života v nespornou tržní výhodu.

Pokud máte o seminář zájem a máte alespoň základní povědomí o principech technické normalizace, je možné se přihlásit na adrese: sekretar@unmz.cz. Další podrobnosti se dozvíte přímo na webových stránkách IEC: http://www.iec.ch/members_experts/ypp/workshop/

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti