Zasedání technické komise CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov

Dne 16.11.2011 se v Praze konalo zasedání technické komise CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov.

Zasedání se zúčastnilo 16 expertů zastupujících národní normalizační organizace sedmi evropských zemí. Zasedání se rovněž zúčastnil pan Amilcar Da Costa, který je v CEN zodpovědný za stavební sektor. Podle jeho názoru se jedná o velmi důležitou oblast, zvláště v současné době, kdy je nutné bránit se násilí, například navrhováním vhodné ochrany budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými pomocí vozidel.

Zajišťování sekretariátu technické komise CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov bylo přiděleno ÚNMZ na základěrezoluce Technického výboru CEN/BT C005/2010 z března 2010. ÚNMZ převzal za ČR sekretariát technické komise CEN/TC 325 od národní normalizační organizace Švýcarska (SNV) k 1.9.2010 a stal se tak první zemí z bývalých východoevropských států, která zajišťuje sekretariát technické komise v rámci Evropského výboru pro normalizaci CEN. ÚNMZ pověřil zajištěním výkonu sekretariátu technické komise CEN/TC 325 společnost F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a. s.

Jedná se o první sekretariát technické komise CEN pod vedením ÚNMZ a první zkušenost s přípravou a realizací zasedání. Rovněž se jedná o první zkušenost českého zástupce ve funkci předsedy technické komise CEN, kterým je Ing. Libor Hadáček ze společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a. s.

Zasedání proběhlo za konstruktivní diskuze všech účastníků a závěry přijaté na zasedání byly formulovány do čtyř doporučení, nejdůležitější z nich se týká přijetí plánu prací v rámci CEN/TC 325.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti