Názvosloví ITS / ITS Terminology (www.ITSterminology.org)

Centrum technické normalizace SILMOS s.r.o. ve spolupráci s TNK 136 Dopravní telematika vypracovalo v rámci projektu STANDARD slovník Názvosloví ITS / ITS Terminology – hypertextovou online databázi termínů a zkratek z oboru inteligentních dopravních systémů v českém a anglickém jazyce.

Termíny pocházejí ze souboru více než 250 evropských a mezinárodních norem a normativních dokumentů, vytvořených v technických komisích CEN/TC 278 a ISO/TC 204 Intelligent Transport Systems (ITS). Slovník by měl přispět k jednotnému používání zavedené terminologie z této oblasti. Webové rozhraní tohoto slovníku představuje komfortní nástroj pro vyhledávání, podporující mobilní zařízení. Řazení termínů je ve slovníku nejen abecední, ale i předmětné. Číslo normy pod každou definicí je zároveň hypertextovým odkazem přímo do Extraktu dané normy, nebo na informační lístek o normě (více viz www.silmos.cz/standard).
Slovník je dostupný na této webové adrese: www.ITSterminology.org  

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti