Slavnostní setkání k 90. výročí české technické normalizace spojené se setkáním předsedů TNK

Dne 6. 12. 2012 se uskutečnilo v prostorách Betlémské kaple na pražském Starém Městě slavnostní setkání při příležitosti 90. výročí české technické normalizace spojené se setkáním předsedů TNK a předáváním cen a čestných uznání Vladimíra Lista a čestných uznání předsedy ÚNMZ.

Za účasti více jak 200 pozvaných hostů, jak z řad předsedů TNK a zástupců CTN, čestných hostů, zástupců ústředních správních úřadů a pracovníků odboru technické normalizace ÚNMZ (Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) a za skvělého vedení moderátora – Tomáše Černého, se odehrál slavnostní program tohoto dne. Po usazení a uvítání hostů moderátor vyzval ke krátkému proslovu doc. Ing. Václava Jirovského, CSc., proděkana pro rozvoj a výstavbu Fakulty dopravní ČVUT, spolupořadatele slavnostního setkání, který krátce pohovořil o prostorách Betlémské kaple v níž se akce odehrávala. Poté již následovalo uvítání účastníků z úst předsedy ÚNMZ, Ing. Milana Holečka včetně krátkého úvodního odborného proslovu.  Po jeho skončení uvedl moderátor k mikrofonu Ing. Jana Dubna, ředitele sekce ochrany spotřebitele a technické harmonizace Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Po jeho vystoupení nastal čas pro vystoupení zahraničního hosta, paní Elisabeth Stampfl–Blaha, viceprezidentky Mezinárodní normalizační organizace (ISO) pro technické záležitosti. Díky v předstihu přeloženému textu jejího projevu a jeho promítání na pozadí pomocí velkoplošného projektoru, si projev mohli užít i ti, kteří nevládnou anglickým jazykem, v němž byl projev přednesen.

Nutno poznamenat, že programem nás kromě moderátora provázela i audio a video projekce hlasu a fotografií Prof. Vladimíra Lista. Obě dvě složky byly velmi vhodně zakomponovány do programu a vhodně navozovaly jak atmosféru slavnostní akce, tak i sled proslovů vystupujících. Neméně významným prvkem obohacujícím celkový dojem bylo začlenění kulturního programu do schématu akce. Osobnost houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a jeho tři vstupy byly kulturním vyvrcholením akce. Mistr prokázal svůj nesmírně široký rozhled a jeho promluvy o historii hudebních nástrojů, vlastně popis normalizace v hudbě byly nesmírně obohacující. Překvapením pro účastníky bylo vystoupení mladé sopranistky, Markéty Mátlové, která krásně rozezněla svůj hlas při Dvořákově Rusalce, ale i dalších vyhlášených písních – Ave Maria od Cacciniho a La Traviaty od Verdiho.

Program samozřejmě pokračoval i ve své předmětné stránce, tedy připravených projevech zástupců ÚNMZ a partnerů. Hned po přestávce, která program rozdělovala zhruba do dvou, stejně dlouhých bloků, následovalo vystoupení ředitele Odboru technické normalizace ÚNMZ, Ing. Jiřího Kratochvíla, který formou rozhovoru s moderátorem akce, Tomášem Černým, probral populárně naučnou formou současnou technickou normalizaci a vize pro následující období. Obsahově bylo završením vystoupení předsedy ÚNMZ, Ing. Milana Holečka, který pohovořil o české technické normalizaci v kontextu evropského dění a výzev, které před českou technickou normalizací stojí.

Poté již následoval nejslavnostnější okamžik dne a vyvrcholení akce v podobě předávání cen. Postupně tak na podiu defilovali ocenění v kategoriích Čestná uznání předsedy ÚNMZ, a to v pořadí Ing. Immo Bellman, pan František Holec, Ing. Zdeněk Klápa, Ing. Ivana Nováková, Ing. Jan Sedláček, Ing. Lubomír Tichý a Ing. Svatopluk Zídek, jimž byla předána krásná skleněná trofej a diplom. Poté následovali ocenění Čestným uznáním Vladimíra Lista, Ing. Ludmila Antošová, Ing. Gustav Chwistek, Ing. Pavel Kulhánek, Ing. Miroslav Kyncl, CSc., Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. a Ing. Jiří Novotný, pro něž bylo připraveno ocenění v podobě zarámovaného čestného uznání. Nakonec došlo k ocenění Cenou Vladimíra Lista, jejímiž držiteli se pro rok 2012 stali RNDr. Jaroslav Matějček, CSc. a Ing. Miroslav Staněk. Oba obdrželi hlavní cenu, krásnou vázu s vyrytím a rovněž zarámované diplomy. Bohužel, jak to tak bývá, akce se nemohli zúčastnit všichni ocenění, proto na Ing. Martina Karfuse, CSc. a Ing. Jaroslav Páleníka – oceněné Čestným uznáním předsedy, bude jejich cena čekat na předání při jiné vhodné příležitosti, stejně jako na Ing. Otakara Kunce, oceněného Cenou Vladimíra Lista a Ing. Leopolda Říčného, oceněného Čestným uznáním Vladimíra Lista.

Velmi příjemné setkání pak uzavřel závěrečným slovem předseda Úřadu, Ing. Milan Holeček, po kterém následoval malý raut pro všechny přítomné.

 

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti