Otázky a odpovědi k ČSN 01 6910:2014 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

V návaznosti na zpracování revize ČSN 01 6910:2007 vypracoval Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., výkladový dokument „Otázky a odpovědi k ČSN 01 6910 (2014)“.

Jeho cílem je usnadnit orientaci v normě a sloužit k bližšímu seznámení veřejnosti s provedenými změnami a s jejich důvody. Vedle toho poskytuje rovněž další informace o normě a podrobné komentáře k některým jejím prvkům. Významným způsobem tak přispívá k sjednocování výkladu normy. Dokument je k dispozici jako webová stránka i PDF ke stažení na adrese http://www.ujc.cas.cz/csn016910/.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti