Nanotechnologie -Technická normalizace - Náskok před předpisy

Evropská komise a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zpracovávají předpisy týkající se registrace materiálů a bezpečnosti práce. V této souvislosti hraje technická normalizace důležitou roli.

Toto schéma znázorňuje mechanismus technické normalizace v oblasti nanotechnologií:

 

Pokud vyrábíte, zpracováváte nebo měříte nanočástice, rádi bychom Vás uvítali jako důležitého partnera. Nanotechnologie má svoji technickou normalizační komisi (dále jen TNK), v níž jsou zastoupeny všechny zainteresované strany. Tato komise je zapojena do mezinárodní normalizace a může ovlivnit delegaci České republiky a české stanovisko.

V rámci této komise byly dříve vytvořeny zkoušky inhalace a účinků na plodnost.

V budoucnu budou projednány otázky hodnocení rizik, ochrany před explozí, značení a likvidace. V TNK se můžete svou účastí podílet na tvorbě budoucích předpisů a získat tak informační náskok.

Proto Vás, spolu s dalšími 150 organizacemi působícími na českém trhu, zveme na setkání:

v ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1

ve středu, 10. 9. 2013 od 10:00 do cca 13:00

Účast na jednání je zdarma. Kapacita jednacího sálu je omezena, proto svou účast (resp. účast zaměstnanců Vaší organizace) potvrďte co nejdříve, nejpozději však do 2. 9. 2013, paní Weimannové (weimannova@unmz.cz, tel. 221 802 110) a zároveň nám sdělte kontaktní údaje účastníků.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) převzala v roce 2012 následující technické normy, které byly převzaty překladem do ČSN:

ČSN EN ISO 10801

Generování nanočástic kovů pro zkoušení inhalační toxicity pomocí odpařovací/kondenzační metody

ČSN EN ISO 10808

Charakteristika nanočástic v inhalačních komorách na zkoušku toxicity po inhalaci

TNI/ISO/TR 12885

Zdravotní a bezpečnostní směrnice relevantní pro pracovní prostředí nanotechnologií

ČSN P CEN ISO/TS 27687

Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska

ČSN EN ISO 29701

Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálů systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL)

 

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti