Jak značky mohou chránit uživatele

V našem měnícím se světě jsou lidé neustále v pohybu. Všeobecný jazyk normalizovaných grafických značek je proto velice silným potenciálním dobrem a výhodou pro lidi na celém světě.

S grafickými značkami, rovněž v podobě „bezpečnostních značkek“, se setkáváme prakticky při každé lidské činnosti. Jsou tu, aby informovaly nebo usměrňovaly, někdy aby varovaly, ale vždy pro nás znamenají pomoc v každodenní činnosti.

Právě vychází:

ČSN ISO 3864 (soubor) : 2012 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Soubor stanovuje bezpečnostní identifikační barvy a zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení k použití na pracovištích a ve veřejných prostorách. Stanovuje také základní zásady pro přípravu norem obsahujících bezpečnostní značky. Norma je použitelná na všech místech, kde je potřeba řešit otázky bezpečnosti v souvislosti s lidmi.

ČSN EN ISO 7010:2012 (01 8010) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

Normy uvádí bezpečnostní značky signalizující „nebezpečí, výstrahu a varování“ za účelem prevence nehod, požární ochrany, informace o zdravotním riziku a nouzové evakuaci, a stanoví originály bezpečnostních značek, které mohou být zmenšeny pro reprodukci a účely použití.

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti