Technické normalizační komise - analýza zastoupení zainteresovaných stran v TNK

Pracovní skupina ÚNMZ ve spolupráci s Normalizačním výborem projednává připomínky ke složení TNK ve vazbě na Statut a Jednací řád TNK.

ÚNMZ je přesvědčen o současném kvalitním a odborném obsazení TNK, nicméně rostoucí zájem ze strany zájmových skupin (především výrobců) o členství bývá někdy mylně interpretován a chybí projednání takového zájmu v širších souvislostech.

Odbor technické normalizace ÚNMZ provedl analýzu stávající situace a vedle zjištění, která jsou aktuálně projednávána s Normalizačním výborem se také rozhodl o zveřejnění výzvy k poskytnutí významných připomínek, pozitivních či negativních zkušeností z technické práce i případně dalších podnětů v souvislosti s tvorbou norem, které by vedly k úpravě Statutu a Jednacího řádu TNK.

V současné době jsou výsledky analýzy realizovány při úpravě složení TNK 27 a TNK 43.

Vaše reakce zasílejte do 15. října 2013 na adresu normalizace@unmz.cz .

Statut a Jednací řád TNK je k dispozici v plném znění zde.

S pozdravem

Ing. Milan Holeček
předseda ÚNMZ

v Praze, 27.9.2013

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti