Nové státní etalony ČR

Na sklonku roku 2009 schválil předseda ÚNMZ na základě doporučení Rady pro metrologii dva nové státní etalony.

Prvním z nich je etalon velké hmotnosti 500 kg, jehož udržováním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Jihlava. Tento etalon je realizován cylindrickým závažím 500 kg z austenitické oceli X12CrNiSi2521, zařízením pro uchovávání, manipulaci a transport a přenosovým zařízením.

Druhým etalonem je etalon celkového zářivého toku infračerveného záření, jehož udržováním je pověřen Český metrologický institut, Laboratoře primární metrologie, Praha. Tento etalon je tvořen monochromátorovou aparaturou vybavenou sadou difrakčních mřížek pro infračervenou spektrální oblast, etalonem relativní spektrální responsivity PYR-25 s pozlacenou reflexní sférkou a sadou tří InGaAs velkoplošných detektorů CMI-SRNIR-01, CMI-SRNIR-02, CMI-SRNIR-03. Celou sestavu monochromátorové aparatury tvoří zdroj IR záření, spektrální výbojka Ne (etalon vlnových délek), monochromátor, optické a mechanické prvky, světlotěsné krytí, voštinový optický stůl, řídicí a měřicí zařízení a počítač s programovým vybavením.

Technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacích protokolech uložených v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti