Ocenění IEC pro Ing. Václava Skleničku, CSc.

Dne 7. září 2012 předal předseda ÚNMZ Ing. Milan Holeček Ing. Václavu Skleničkovi, CSc. cenu Mezinárodní komise pro elektrotechniku IEC „1906 Award“, která mu byla udělena na návrh předsedy a sekretáře technické komise IEC/TC 36 Izolátory.

Jedná se již o druhé vyznamenání tohoto typu udělené expertu z České republiky (v roce 2011 získal toto ocenění pan Josef Rýmus). Cena IEC „1906 Award“,  jejíž název připomíná rok založení IEC, je jedním ze tří ocenění udělovaných každoročně IEC a nejvyšším oceněním, které může získat expert činný v komisích nebo subkomisích IEC. Účelem je ocenit a vyznamenat nenahraditelnou práci expertů v IEC. Uděluje se za mimořádný přínos k práci na konkrétním projektu nebo k aktivitám IEC v technické normalizaci.

Ocenění  bylo Ing. Skleničkovi uděleno za vedení udržovacího týmu IEC/TC 36/MT 15 a za práci na revizi normy IEC 60507 Artificial pollution tests on high-voltage insulators to be used on a.c. systems.

 Ing. Sklenička působí v komisi IEC/TC 36 Izolátory již řadu let a za tuto dobu výrazným způsobem přispěl jak k prosazování zájmů České republiky, tak k mezinárodní technické normalizaci v této oblasti důležité pro technickou praxi a bezpečnost zařízení. Tímto bychom Ing. Václavu Skleničkovi rádi poděkovali za jeho práci v mezinárodní i národní technické normalizaci a poblahopřáli mu k zaslouženému ocenění.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

 

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti