Informace o návrhu Nařízení o stavebních výrobcích (CPR)

Sjednocený právní rámec pro uvádění stavebních výrobků na trh je považován za nezbytný pro fungování jednotného trhu EU. V informaci jsou stručně shrnuty cíle CPR (Construction Products Regulation), postup jeho projednávání a hlavní změny, které vzhledem k dnešní praxi toto nařízení přinese spolu se zrušením směrnice Rady 89/106/EHS.

Nařízení CPR informace 2011-02-01x.pdf

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti