Upozornění na vydání nových očekávaných ČSN v oblasti informačních technologií

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví upozorňuje na vydání tří revidovaných norem souboru ČSN ISO/IEC 2700X. Vydávané normy poskytují informace o řízení bezpečnosti informací (ISMS – Information Security Management System), obsahují požadavky na jejich udržování a zlepšování, především s ohledem na řízení rizik činnosti organizace.

 Jedná se o následující normy:

1)    ČSN ISO/IEC 27000 (36 9790) Informační technologie – Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník

Vydání říjen 2014 – nahrazuje ČSN ISO/IEC 27000 z května 2010.

2)    ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky

Vydání září 2014 – nahrazuje ČSN ISO/IEC 27001 z října 2006.

3)    ČSN ISO/IEC 27002 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací

Vydání září 2014 – nahrazuje ČSN ISO/IEC 17799 ze srpna 2006.

Všechny uvedené normy jsou vydávány v českém překladu.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti