Veřejné připomínkování návrhu prEN ISO 14001 (ISO/DIS 14001) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

Dlouho očekávaný návrh prEN ISO 14001 (ISO/DIS 14001) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití je k dispozici pro veřejné připomínkování do 2. listopadu 2014.

 Práce na revizi technické normy ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití v rámci Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byla zahájena v roce 2013. Revize této normy dospěla koncem srpna 2014 do fáze veřejného připomínkování.

Aby se česká odborná veřejnost mohla v co nejširší míře zapojit do připomínkování této široce používané technické normy, byl zpracován pracovní překlad anglického originálu návrhu.

Pracovní překlad návrhu je umístěn v sekci Veřejné připomínkování návrhů technických norem, která je přístupná z titulní strany webu ÚNMZ.

Zájemci mohou své připomínky vložit do systému do 2. listopadu 2014.

Upozorňujeme, že v této fázi návrhu se očekávají připomínky především technického charakteru, tj. návrhy týkající se požadavků a upřesnění formulací z hlediska jejich obsahu apod. Pracovní překlad je třeba chápat jako pomůcku pro připomínkování textu anglického originálu návrhu normy.

Zpracovatelem pracovního překladu je Česká společnost pro jakost (ČSJ).

Případné dotazy týkající se návrhu normy směřujte na kontaktní osobu ČSJ nebo kontaktní osobu ÚNMZ:

Ing. Veronika Soukupová, soukupova@csq.cz

Ing. Alena Mastná, mastna@unmz.cz

Případné dotazy týkající se sekce Veřejné připomínkování návrhů technických norem směřujte na uzivatele.revo@unmz.cz.

 

 

 

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti