Návštěva čínské delegace v Praze

8.10.2010

Dne 10. září 2010 navštívila Úřad pro normalizaci, metrolologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) čínská delegace vedená panem Yin Minghanem, ředitelem odboru norem I z čínské národní normalizační organizace SAC. Dalšími členy delegace byli zástupci Čínského národního institutu pro normalizaci (CNIS). Delegaci přijala ředitelka odboru technické normalizace Ing. Eva Štejfová.

Obě delegace si vyměnily informace o systémech normalizace v obou zemích a o stavu řešení záležitostí energetického managementu, obnovitelných zdrojů či energetických štítků. CNIS je výzkumná organizace, která zajišťuje komplexní normalizační výzkum. Je rozdělena do několika specializovaných institutů. Většina návštěvníků pracuje v Institutu pro normalizaci zdrojů a životního prostředí, a proto se velmi zajímali o stav řešení v České republice.

 

 

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti