Veřejná konzultace o přezkoumání Evropského normalizačního systému

Zpráva Evropského parlamentu (EP) o budoucnosti evropské normalizace

Evropská komise zahájila dne 23. března 2010 veřejnou konzultaci k přezkoumání Evropského normalizačního systému. Cílem této konzultace je získat názory a návrhy zainteresovaných stran na posílení a zlepšení Evropského normalizačního systému. Své odpovědi na otázky uvedené v Konzultačním dokumentu (Consultation document) odešlete do 21. května 2010. Bližší informace jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/public-consultation/index_en.htm. Při přípravě odpovědi na Konzultační dotazník je možno přihlédnout k návrhům odpovědí na jednotlivé otázky (viz příloha v ČJ), zpracovaných evropskými normalizačními organizacemi CEN/CENELEC, ve kterých je ÚNMZ od roku 1997 členem. 

    CEN & CENELEC Stanovisko k veřejné konzultaci

 

Přílohy:

IMCOreport.pdf (42 kB)

consultation_document_en.pdf (31 kB)

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti