Evropský týden malých a středních podniků

Řídící centrum CEN-CENELEC pořádá během Evropského týdne malých a středních podniků následující akce pro malé a střední podniky:
 

1. Dva identické internetové semináře:

  • 26. května 2010 - 10:30-11:30 hod Přihlásit se online na internetový seminář pro MSP pořádaný CEN-CENELEC
  • 27. května 2010 - 14:30-15:30 hod Přihlásit se online  na internetový seminář pro MSP pořádaný CEN-CENELEC

Na internetovém semináři získáte informace o:

  • CEN-CENELEC;
  • evropském portálu SME Helpdesk;
  • systému evropské normalizace;
  • výhodách, které evropská normalizace poskytuje malým a středním podnikům;
  • možnostech účasti MSP v evropské normalizaci.

 

2. "Open Information Day" pro MSP:

Řídící centrum CEN-CENELEC jej pořádá dne 28. května 2010. Budete informováni o systému evropské normalizace, o výhodách, které mohou normy poskytovat MSP a o evropském portálu SME Helpdesk - program ke stažení. Na závěr můžete navázat kontakty na společném obědě, které za tím účelem pořádá CEN – CENELEC Řídící centrum. Přihlášku naleznete zde. Kapacita je 120 účastníků.

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti