Internetový obchod pro prodej tištěných ČSN a inovace systému jejich distribuce

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“) vychází vstříc požadavkům svých zákazníků na širší dostupnost českých technických norem a od 15.3.2016 provozuje vlastní internetový obchod pro prodej tištěných ČSN a TNI.

Prodej a distribuci tištěných ČSN na území České republiky budou k výše uvedenému datu zajišťovat jak stávající smluvní prodejci, tak i ÚNMZ prostřednictvím vlastního internetového obchodu a sítě distribučních míst.

Nová distribuční místa tištěných ČSN zákazníci naleznou na níže uvedených adresách - jedná se současně o sídla oblastních inspektorátů ČMI:

1.       Most, Vladislava Vančury 1428/7

2.       Plzeň, Bendova 539/11

3.       Liberec, Slunečná 924/23

4.       Opava, Gudrichova 2252/41

5.       Pardubice, Průmyslová 455

6.       České Budějovice, U Sirkárny 33/5

7.       Jihlava, Romana Havelky 17

8.       Olomouc, Pekařská 491/9

9.       Kroměříž, Kotojedy 73

10.     Brno, Okružní 31

11.     Praha, Biskupský dvůr 1148/5

Kromě již dlouhodobě zavedených 8 smluvních prodejců a Informačního centra ÚNMZ, vzrostl počet míst, kde lze ČSN zakoupit, o dalších 10. Zákazníci tedy mají možnost objednat si normu prostřednictvím internetového obchodu, nechat si ji poslat domů nebo si ji osobně vyzvednout na jedné z výše uvedených poboček.

Bližší informace o internetovém obchodě naleznete v sekci Technická normalizace/Produkty a služby/E-shop.

Případné dotazy, připomínky a podněty k internetovému obchodu můžete zasílat na kontaktní adresu info@unmz.cz .

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti