INFORMACE O NAŘÍZENÍ O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

Dne 4. dubna 2011 bylo v Úředním věstníku EU v čísle L088 zveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

aktuality CPR info 19-4-2011.doc

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti