Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE-16. 9. 2015

Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář pro odbornou veřejnost, v němž budou zástupci Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Ministerstva průmyslu a obchodu, PAVUS, a.s. a TZÚS Praha, s.p., informovat o zkušenostech z implementace, současném stavu i předpokládaném vývoji v nařízení CPR.

Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Praha, středa 16.9.2015,
konferenční sál budovy TZÚS Praha, s.p. Prosecká 811/76a, Praha 9 – Prosek

Program:

09:45 – 10:00 Registrace účastníků

10:00 – 10:40 Implementace CPR a postupy oznámených subjektů,
Ing. Jozef Pôbiš, TZÚS Praha, s.p.

10:40 – 11:00 EOTA – dobrovolná cesta k získání označení CE,
Ing. Mária Schaan, TZÚS Praha, s.p.

11:00 – 11:30 Posuzování požárních vlastností stavebních výrobků,
Ing. Jaroslav Dufek, PAVUS, a.s.

11:30 – 12:00 Diskuze

12:00 – 12:45 Přestávka na kávu

12:00 – 12:40 Informační portál ÚNMZ,
Ing. Marie Kohlová, ITC, a.s.

12:40 – 13:00 Kontaktní místo CPR, připravované změny v NV 163/2002 Sb.,
Ing. Eva Štejfová, MPO

13:00 – 13:30 Diskuze

Účast na semináři je zdarma.
S ohledem na omezenou kapacitu sálu bude dána přednost dříve došlým přihláškám.
 
 
Přihlášení je možné prostřednictvím webového formuláře pod tímto odkazem: http://www.tzus.cz/seminare-zakaznicke-dny/16-9-2015-seminar-pro-vyrobce-a-uzivatele-stavebnich-vyrobku-opatrenych-oznacenim-ce

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti