Vyhlášení nového ročníku národních cen kvality ČR a CSR pro 2019

Dne 30. dubna 2019 předseda Rady kvality České republiky oficiálně vyhlásil nový ročník soutěží o získání ocenění v programech vyhlašovaných Radou kvality ČR, která pracuje v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro rok 2019 vyhlásil:  

•Národní cenu kvality České republiky v programech START PLUS, CAF a EXCELENCE. 

•Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost 

Termín pro podání přihlášek je stanoven do 17. června 2019 včetně. 

Podrobnosti naleznete na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/rada-kvality-cr/ . 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti