Setkání předsedů TNK a předání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista

Dne 2. 12. 2010 se uskutečnilo v Konferenčním centru na Biskupském dvoře slavnostní předávání  cen a čestných uznání Vladimíra Lista spojené se setkáním předsedů Technických normalizačních komisí (TNK). Za účasti přibližně 90 pozvaných hostů, jak z řad předsedů TNK, tak i čestných hostů a zástupců ÚNMZ, byli přednášejícími prezentovány informace z oblasti technické normalizace z letošního roku, tak i plány a záměry  do roku následujícího. Postupně tak vystoupili Ing. Ivana Kocová, PhD., ředitelka odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) s přednáškou na téma „Současný stav technické normalizace a výhled do budoucna z pohledu MPO“, dále pak Ing. Eva Štejfová, ředitelka odboru technické normalizace s příspěvky na téma „Plán technické normalizace na rok 2011“ a „Aktuální informace o změnách v TNK“. Následovalo vystoupení předsedy ÚNMZ, Ing. Milana Holečka s příspěvkem na téma „Zřízení normalizačního výboru“. Jednotlivá vystoupení doprovázela diskuse, zvláště prezentace úpravy metodiky tvorby TN byla v diskusi pozitivně kvitována. Po krátké přestávce následoval druhý blok vystoupení, který svým vystoupením uvedla JUDr. Zdena Burešová, manažerka mezinárodních vztahů ÚNMZ s přednáškou na téma  „Revize evropského normalizačního systému“. Blok přednášek poté uzavřel Ing. Tomáš Velát,  člen pracovní skupiny CEN/CENELEC pro MSP, s vystoupením na téma „Malé a střední podniky“.

Poté již následovalo předávání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista. Za potlesku přítomných tak byla předána Čestná uznání Ing. Karlu Dvořáčkovi, Ing. Miroslavu Hudcovi, CSc., Ing. Janu Neumannovi, CSc. a Ing. Zdeňku Přibylovi. Hlavní ocenění, Cena Vladimíra Lista, byla pro rok 2010 udělena RNDr. Zdeňku Suchánkovi. Z důvodu dlouhodobé zahraniční cesty však bude letos předána mimo hlavní program. Přítomným tak byla alespoň přečtena vedle zdůvodnění předání významného ocenění i reakce pana RNDr. Suchánka, která v sále vzbudila zasloužený potlesk.

Velmi příjemné setkání pak uzavřel shrnutím a závěrečným slovem předseda Úřadu, Ing. Milan Holeček a vyzval přítomné k diskuzi nad připraveným občerstvením.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Prezentace z programu Předávání cen Vladimíra Lista ke stažení:

Normalizační výbor_Ing. Holeček.ppt PTN_Ing. Štejfová.pptx Revize ESS_JUDr. Burešová.ppt  TNK_Ing. Štejfová.pptx SME-Malé a střední podniky_Ing. Velát.pptx

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti