Pozvánka na odborný seminář

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. pořádá pod záštitou Ministerstva Průmyslu a obchodu ČR odborný seminář určený pro výrobce a dodavatele stavebních výrobků, stavební podnikatele - zhotovitele staveb a dodavatele stavebních výrobků:

Snižování dopadu výroby stavebních výrobků na životní prostředí, novela nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
 
Seminář se uskuteční dne 10. listopadu v úterý od 9,30 hod. v Praze 6 - Dejvicích, Thákurova 550/1.
Program semináře a registrační formulář naleznete na našich webových stránkách, zde.
Pokud se chcete přihlásit e-mailem či faxem využijte tento odkaz, zde.
 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti