Slavnostní setkání předsedů TNK spojené s předáváním cen Vladimíra Lista

Dne 5. 12. 2013 se uskutečnilo v Konferenčním centru Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) na Biskupském dvoře slavnostní předání Ceny Vladimíra Lista a čestných uznání Vladimíra Lista, tradičně spojené se setkáním předsedů Technických normalizačních komisí (TNK). Zúčastnilo se ho přibližně 80 pozvaných hostů, jak z řad předsedů TNK, tak i čestní hosté a zástupci MPO a ÚNMZ.

Pracovní část setkání byla zaměřena na oblast technické normalizace, především na rekapitulaci a hodnocení práce v roce 2013 a na představení plánů a záměrů pro následující období. Po úvodním slově předsedy Úřadu Mgr. Viktora Pokorného se moderování celé akce ujal Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel Odboru technické normalizace. Ve své prezentaci pohovořil o statusu národní normalizační organizace ÚNMZ, shrnul významné úspěchy v roce 2013 a představil výzvy pro následující období.  Následující vystoupení Ing. Stefana Krebse, asistenta ředitele odboru, bylo zaměřeno na aktivity a rozvoj TNK 144 Nanotechnologie a v souvislosti s tím zejména na získávání nových expertů pro TNK a mezinárodní spolupráci. Vedoucí oddělení elektrotechniky Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc., v   součinnosti s Ing. Petrem Kubešem, národním sekretářem pro IEC a současně stálým delegátem v CENELEC/BT a současně referentem oddělení elektrotechniky, poté zrekapitulovala novinky v tomto oddělení jak z hlediska vnitřního fungování, tak z hlediska mezinárodní spolupráce. Novou tváří mezi vedoucími oddělení odboru technické normalizace je Ing. Lukáš Tichý, vedoucí oddělení stavebnictví, který při své prezentaci představil nejen sám sebe, ale především klíčové informace z oddělení stavebnictví. Po jeho vystoupení následovala krátká přestávka s občerstvením, která byla z velké části věnována neformální diskusi k představeným tématům.  Po přestávce pak dostala slovo Ing. Andrea Peková, vedoucí oddělení chemie a životního prostředí, která zrekapitulovala činnost svého oddělení v roce 2013. Blok přednášek poté uzavřela JUDr. Zdeňka Burešová  s informacemi na téma novinek z oblasti mezinárodních a evropských normalizačních organizací. Bližší informace o obsahu přednášek jsou dostupné v níže přiložených prezentacích.

Po pracovní části následovala část slavnostní: předávání Ceny Vladimíra Lista a čestných uznání Vladimíra Lista, spojené se stručným představením profesní kariéry všech oceněných. Za potlesku přítomných byla předána čestná uznání Ing. Danuši Marusičové, Ing. Vincentu Csirikovi a JUDr. Jiřímu Kultovi. Hlavní ocenění, Cena Vladimíra Lista, bylo pro rok 2013 uděleno prof. Ing. Jiřímu Studničkovi, DrSc.

Velmi příjemné setkání pak uzavřel závěrečným slovem předseda Úřadu, Mgr. Viktor Pokorný a pozval přítomné k neformální diskusi nad připraveným občerstvením.

Prezentace přednášejících

Prezentace Kratochvíl

Prezentace nanotechnologie

Prezentace elektrotechnika

Prezentace stavebnictví

Prezentace chemie

Prezentace mezinárodní vztahy

Fotogalerie

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti