Revize ČSN 01 6910

Zpracovatelem revize ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými procesory se stal Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Bližší informace jsou uvedeny ve Věstníku ÚNMZ 4/2013. Předpokládá se, že revidované znění ČSN 01 6910:2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory bude připraveno k vydání do konce roku 2013. Cílem revize je sladit dosavadní znění ČSN 01 6910 jak s platnými Pravidly českého pravopisu, tak se současnou jazykovou praxí a pravopisnými normami, zvláště s Internetovou jazykovou příručkou a jejím knižním vydáním Akademickou příručkou českého jazyka (nakladatelství Academia, v tisku). První návrh normy bude rozeslán k připomínkovému řízení do konce června tohoto roku.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti