Výsledky 75. zasedání Výkonného výboru EHK OSN

Výkonný výbor EHK OSN během svého 75. zasedání, které se konalo v únoru letošního roku, přijal změny v institucionálním uspořádání v oblasti obchodu a ekonomické spolupráce a integrace.

Výbor pro obchod bude nahrazen Řídícím výborem pro obchodní kapacitu a normy (Steering Committee on Trade Capacity and Standards), pod nějž nově spadají otázky technické harmonizace a standardizace (tj. činnost pracovní skupiny WP 6 pro regulatorní spolupráci) a standardy kvality zemědělských produktů.

Řídící výbor bude úzce spolupracovat s dalším nově ustanoveným orgánem, Výborem pro inovace, konkurenceschopnost a partnerství veřejného a soukromého sektoru (Committee on Innovation, Competitiveness and Public-Private Partnerships), který nahrazuje původní Výbor pro ekonomickou spolupráci a integraci a dle stanovené působnosti také s dalšími orgány EHK OSN a evropskými i mezinárodními institucemi zabývajícími se tvorbou norem.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti