Den ÚNMZ 2011 - Prezentace přednášejících a článek

Dne 8. února 2011 se uskutečnilo setkání odborné veřejnosti a partnerů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na semináři „Den ÚNMZ – 2011“. Zde naleznete článek popisující průběh akce, fotografie a prezentace přednášejících.

Vážení,

níže naleznete ke stažení prezentace přednášejících ze Dne ÚNMZ 2011 v elektronické podobě. Článek a fotografie zde naleznete v následujících dnech.

Dopolední blok - vystoupení zástupců ÚNMZ:

Den ÚNMZ-METROLOGIE_2010_2011(fin).ppt

Den ÚNMZ 2011-mezinárodní vztahy.ppt

Den ÚNMZ 2011-legislativa .ppt

 

Dopolední blok - vystoupení partnerských organizací ÚNMZ:

Den ÚNMZ_2011 - ČMI.pptx

Den ÚNMZ - prez AAAO.ppt

Den ÚNMZ_Eurolab2011.ppt

Den ÚNMZ_PLZ-EURACHEM.ppt

Den ÚNMZ - SČS.ppt

 

Odpolední seminářový blok A - státní zkušebnictví:

Den UNMZ 2011_Ing. Brach - alignment.ppt

Den ÚNMZ_Ing- Petřík.ppt

Den UNMZ_Ing. Včelová.ppt

Den ÚNMZ Šimková 2011 02 08_(fin_) [Režim kompatibility].pdf

Den UNMZ 201_Ing. Brach - CE.ppt

 

Odpolední seminářový blok B - metrologie:

Den ÚNMZ_Ing. Grajciar - NMS ČR .ppt

Den ÚNMZ_Ing. Grajciar - Program státní metrologie-2011.ppt

Den UNMZ_RNDr. Tesař - EMRP 2011 -.ppt

Den UNMZ 2011_Ing. Pošvář - legálka.ppt

Den ÚNMZ_Ing. Martanová - Změny v oblasti akreditace.ppt

 

Odpolední seminářový blok - setkání se zástupci CTN:

Den ÚNMZ - CTN_Šimonová.pptx

Den ÚNMZ_CTN analýza _DEN UNMZ 2011.pptx

Den ÚNMZ_CTN_únor2011_aktuality z 2010.pptx

 

Dne 8. února 2011 se uskutečnilo setkání odborné veřejnosti a partnerů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Úřad) na semináři „Den ÚNMZ – 2011“. Již druhým rokem se akce konala v prostorách kongresového hotelu Clarion v pražských Vysočanech. Rovněž rozdělení akce zůstalo stejné jako v loňském roce, tedy na hlavní dopolední blok vystoupení zástupců ÚNMZ a partnerů Úřadu a odpolední odborné semináře.

Počet zájemců o účast na této tradiční akci byl vyšší než v předchozím roce, tentokrát se přihlásilo kolem 230 účastníků. Vzrostl i zájem vystavovatelů z řad partnerských organizací Úřadu. Účastníkům tak bylo umožněno se seznámit podrobněji s činnostmi těchto organizací.

Hlavní dopolední program, rozdělený tradičně do dvou hlavních bloků, zahájil úvodním slovem předseda Úřadu, Ing. Milan Holeček.

Po jeho vystoupení následoval projev zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), ředitelky odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy, Ing. Ivany Kocové.

Poté již následoval blok příspěvků vedoucích zaměstnanců ÚNMZ, který zahájil náměstek předsedy Mgr. Viktor Pokorný s aktuálními informacemi z oblasti legislativy. Následovala vystoupení ředitelů odborů Úřadu, kteří zrekapitulovali vývoj za uplynulý v jim svěřené oblasti. U řečnického pultu se tak vystřídali: Ing. Eva Štejfová, ředitelka odboru technické normalizace, Ing. Viktor Brach, ředitel odboru státního zkušebnictví,  Ing. Emil Grajciar, ředitel odboru metrologie a Ing. Miroslav Chloupek, ředitel odboru mezinárodních vztahů.

Dopolední blok vystoupení byl rozdělen přestávkou, ve  které bylo pro účastníky zajištěno drobné občerstvení  a ve foyer se odehrávala živá diskuze. Poté následovala druhá část  dopoledního bloku, ve které  zástupci partnerských organizací Úřadu představili jimi zastupované instituce, přiblížili hlavní aktivity v roce 2010, spolupráci s ÚNMZ a významné činnosti pro rok 2011. Příspěvky partnerů probíhaly v tomto pořadí: jako první vystoupil za Českou obchodní inspekci (ČOI) Ing. Jan Štěpánek – pověřený řízením ČOI, následovalo vystoupení generálního ředitele Českého metrologického institutu (ČMI), RNDr. Pavla Klenovského, vystoupení ředitele Českého institutu pro akreditaci (ČIA), Ing. Jiřího Růžičky, MBA,  vystoupení  Ing. Jiřího Soboly, vícepresidenta EUROLABu,  Doc. Ing. Zbyňka Plzáka, CSc. za sdružení EAURACHEM – ČR a příspěvek RNDr. Pavla Malčíka za AAAO a EUROLAB - CZ. Poté již následovalo závěrečné slovo předsedy ÚNMZ, Ing. Milana Holečka, který poděkoval účastníkům a vystupujícím, pozval je k připravenému občerstvení  a účasti na odpoledních tematických seminářích.

Po polední přestávce se již hosté rozdělili podle svých preferencí na seminář zaměřený na problematiku zkušebnictví – „Státní zkušebnictví a posuzování shody v roce 2011 - aktuální i očekávané změny právního rámce, jejich dopad, zajímavosti...“, jehož garantem byl odbor státního zkušebnictví pod vedením Ing. Viktora Bracha a na seminář zaměřený na problematiku metrologie – Národní metrologický systém ČR, jenž se konal pod záštitou odboru metrologie a jeho ředitele, Ing. Emila Grajciara. Třetí tematický blok se konal pod záštitou ředitelky odboru technické normalizace, Ing. Evy Štejfové, na Biskupském dvoře a byl určen představitelům Center technické normalizace (CTN).

V semináři věnovaném problematice zkušebnictví a posuzování shody postupně zazněla vystoupení zástupců odboru státního zkušebnictví,  Ing. Viktora Bracha, Ing. Vojtěcha Petříka, Ing. Květuše Včelové a Ing. Aleny Šimkové. Prezentace přednášejících jsou k dispozici na webových stránkách ÚNMZ. V rámci semináře věnovaného problematice metrologie vystoupil ředitel odboru metrologie ÚNMZ, Ing. Emil Grajciar, dále pak RNDr. Jiří Tesař, Ing. Jindřich Pošvář (oba ČMI) a Ing. Alena Martanová (ČIA). Stejně jako v předchozím případě jsou prezentace přednášejících k dispozici na webových stránkách Úřadu.

Závěrem je třeba poděkovat účastníkům Dne ÚNMZ za projevený zájem o problematiku „technické harmonizace“, pozornost a potlesk, který vystupujícím věnovali. Poděkovat je třeba i všem přednášejícím a partnerům Úřadu za jejich odborná vystoupení a prezentace v doprovodném programu.

Věříme, že pro přípravu dalšího  Dne ÚNMZ je na co navazovat a že se při příležitosti jeho konání znovu setkáme v roce 2012.


Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku  Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku  Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku  Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku  Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti