Revize Evropského normalizačního systému

Zpráva Evropského parlamentu (EP) o budoucnosti evropské normalizace

  • Evropský Parlament na svém Plenárním zasedání dne 21.10.2010 schválil zprávu IMCO včetně tří změn, týkajících se "dostupnosti pro handicapované osoby", viz příloha P7_AMA. (Aktualizováno 27. října 2010)
  • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) schválil dne 29. září 2010 návrh zprávy EP o budoucnosti evropské normalizace (viz příloha IMCO Report). Návrh byl projednán na plénu EP a hlasování proběhne dne 2. října 2010. Zpráva obsahuje velké množství doporučení adresovaných Evropské komisi (EK), evropským a národním normalizačním organizacím i členským státům. (Aktualizováno 22. října 2010)
  • Evropská komise zahájila dne 23. března 2010 veřejnou konzultaci k přezkoumání Evropského normalizačního systému. Cílem této konzultace je získat názory a návrhy zainteresovaných stran na posílení a zlepšení Evropského normalizačního systému. Své odpovědi na otázky uvedené v Konzultačním dokumentu (Consultation document) odešlete do 21. května 2010. Bližší informace jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/public-consultation/index_en.htm. Při přípravě odpovědi na Konzultační dotazník je možno přihlédnout k návrhům odpovědí na jednotlivé otázky (viz příloha v ČJ), zpracovaných evropskými normalizačními organizacemi CEN/CENELEC, ve kterých je ÚNMZ od roku 1997 členem. 

     CEN & CENELEC Stanovisko k veřejné konzultaci

 

Přílohy:

Zpráva EP k budoucnosti evrop. normalizace.docx (111 kB)

P7_AMA.pdf (11 kB)

final_IMCO_report.pdf (163 kB)

consultation_document_en.pdf (31 kB)

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti