Světový den technické normalizace

Světový den technické normalizace připadá na 14. října a stalo se již sympatickou tradicí, že ÚNMZ k tomuto dni pořádá seminář zaměřený na aktuální témata, který je současně platformou pro setkávání všech, kteří se technickou normalizací zabývají a kteří se o ni zajímají.

Poselství letošního Světového dne technické normalizace vyjadřuje motto „Technické normy – stejné šance pro všechny“.  To také v oborově specifické podobě reflektovaly všechny přednesené příspěvky. Pozvání k prezentaci výsledků své činnosti tentokrát přijali fundovaní odborníci z oblasti letectví, kybernetické a požární bezpečnosti, silniční dopravy, ale také přední odborníci v oblasti lingvistiky a další.

Zasedání zahájil předseda ÚNMZ Mgr. Viktor Pokorný přivítáním přednášejících a téměř 60 účastníků. Celý další průběh semináře pak po organizační a moderátorské stránce zajišťoval Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel OTN.

Na úvod prvního přednáškového bloku vystoupila Ing. Kalábová ze společnosti Silniční vývoj – ZDZ, spol. s r. o., s příspěvkem Bílé pruhy zachraňují životy. Poutavým způsobem osvětlila problematiku vodorovného dopravního značení na silnicích a jeho přínosy nejen pro řidiče. Přednášku na téma Technická normalizace v leteckém průmyslu proslovil Ing. Michal Jakšík, zástupce společnosti  Evektor, spol. s r. o. Velmi zajímavým vystoupením zaujal i další přednášející, Mgr. David Bárta z Centra dopravního výzkumu, v. v. i, který představil aktuální a nadčasové téma Smart cities – Chytré parkování a technická normalizace. Snažil se přitom posluchačům mimo jiné připomenout, že město má být příjemným místem k žití, ne pouze dopravní tepnou. Dopolední blok přednášek uzavřel Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., zástupce Hasičského záchranného sboru ČR, svým vystoupením na téma Požární bezpečnost staveb a technické normy. Jeho rozsáhlé teoretické i praktické znalosti a zkušenosti i atraktivní prezentace sklidily velké uznání.   

Druhý přednáškový blok zahájil RNDr. Pavel Malčík z Textilního zkušebního ústavu, s. p., který se zaměřil na velmi důležité téma – Technické normy jako nástroj k poznání potřeb zákazníků. Problematiku kybernetické bezpečnosti přiblížil z mnoha různých aspektů Ing. Aleš Špidla z Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. Jeho přednáška s názvem Aplikace technické normalizace na kybernetickou bezpečnost ve vztahu k zákonu o kybernetické bezpečnosti všem zúčastněným nepochybně poskytla mnoho závažných námětů k zamyšlení. Zástupci Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., a její kolega Ing. Petr Lozan, DiS, proslovili přednášku na téma Česká specifika úpravy dokumentů a revize ČSN 01 6910. Jejich cílem bylo seznámit širší technickou veřejnost nejen se změnami, k nimž došlo ve vztahu k předchozímu vydání této normy, ale také se způsoby a metodami, které měly vliv na její obsahové řešení. Na závěr semináře vystoupila Ing. Kohlová z Institutu pro testování a certifikaci, a. s., která hovořila na téma  Příručky správné praxe pro malé a střední podniky.

Nechyběla ani rozsáhlá, mnohostranná a věcně zajímavá závěrečná diskuse mezi účastníky a přednášejícími. Seminář se v letošním roce velice vydařil, přednášky byly vedeny v duchu nadčasovosti a velké zainteresovanosti všech přítomných. Pro příští rok je tak nastavena laťka značně vysoko.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Prezentace přednášejících

Smart cities - Chytré parkování a technická normalizace - Mgr. Bárta

Bílé pruhy zachraňují životy - Ing. Šašinková, Ing. Kalábová

Příručka správné praxe pro malé a střední podniky - Ing. Kohlová

Technická normalizace v leteckém průmyslu - Ing.Jakšík

Požární bezpečnost staveb a technické normy - Ing. Kratochvíl

Aplikace technické normalizace na kybernetickou bezpečnost ve vztahu k zákonu o kybernetické bezpečnosti - Ing. Špidla

Technické normy jako nástroj k poznávání potřeb zákazníků - RNDr. Malčík

Česká specifika úpravy dokumentů a revize ČSN 01 6910 - PhDr. Pravdová, Ing. Lozan

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti