Vyhodnocení ankety časopisu Metrologie

Co přinesla anketa časopisu Metrologie

K datu 31.3. 2011 byla uzavřena a vyhodnocena anketa, jejímž cílem bylo získat názory současných a potenciálních čtenářů na obsah i formu vydávání časopisu Metrologie.

Anketní lístky mělo k dispozici přibližně 800 potenciálních respondentů. Odbor metrologie ÚNMZ obdržel pouze 40 odpovědí.

Anketa nepřinesla nic překvapujícího. Převažujícím názorem byl názor na  zachování současného názvu časopisu „Metrologie“. Obsah časopisu je vnímán i za další oblasti působnosti ÚNMZ, tedy oblast technické normalizace, státního zkušebnictví a mezinárodní spolupráce.

Do jisté míry je akceptováno navýšení ceny časopisu a není výrazná preference pouze tištěné verze.

S obsahem i periodicitou vydávání je více méně spokojenost. Ti, kteří odpověděli, by uvítali rozšíření rubrik spojených s praxí. Několik respondentů projevilo zájem s časopisem spolupracovat.

Všem, kteří zaslali své názory děkujeme. Určitě je zohledníme při přípravě budoucích čísel časopisu. Stejně tak budou redakční radou oslovení Ti, kteří projevili zájem o spolupráci.

 

 

Redakce časopisu Metrologie

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti