Nová podoba webu ÚNMZ

Vážení návštěvníci, webové stránky Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví se Vám od 7.4.2014 představují v nové grafické podobě.

Tento web je určen především zájemcům z řad odborné veřejnosti, využívajících informace z oblastí působnosti ÚNMZ. Lze zde nalézt informace vztahující se k technické normalizaci, metrologii a státnímu zkušebnictví, k uplatňování těchto oborů jak v národním měřítku, tak v rámci EU, i dalších mezinárodních vazeb a vztahů.

Struktura jednotlivých částí webu (sekcí, rubrik a článků) není oproti předchozímu ztvárnění stránek nikterak zásadně změněna.  Nový je zejména celkový vzhled, doplněný o nové panely, které však pouze novou formou nabízejí informace, které jste na webu dříve nacházeli. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány, některé nové části jsou připraveny pro dopracování. 

Cílem nového řešení webu bylo dosáhnout modernějšího designu webu, příznivějšího přístupu do jednotlivých sekcí webu, přímý vstup k nejvíce využívaným rubrikám z titulní stránky, včetně panelů s nově zaváděnými portály, a využít větší části plochy stránky pro Vámi hledané informace. Věříme, že to vše Vám, uživatelům, usnadní práci při návštěvách webových stránek ÚNMZ. 

Redakční rada webu ÚNMZ

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti