Společný seminář České normy

Česká společnost pro technickou normalizaci pořádá dne 23. dubna 2014 ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví tradiční seminář České normy, na který zájemce z řad technické veřejnosti srdečně zveme.

Seminář proběhne v konferenčním centru ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, Praha, zasedací místnost List. Podrobnější informace zájemci naleznou v připojené pozvánce. V případě zájmu je nutno vyplnit připojenou přihlášku.

Bližší informace zájemcům podá organizační nebo odborný garant semináře

JUDr. Jiří Kult,                                                                Ing. Václav Voves

csstn@csvts.cz                                                               voves@unmz.cz                

 tel.: 604 139 519                                                       tel.: 221 802 227

 

Pozvanka České normy.pdf

Prihlaska České normy.docx

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti